Christoffer Mørch-Sejersted

, ,

Christoffer har en mastergrad i International Business Management fra London med spesialisering innenfor prosjektledelse. Prosjektarbeid innenfor flere fagområder i offentlig sektor har i stor grad preget hans hverdag, og har gitt ham praktisk erfaring med å etablere konsepter, planlegge, gjennomføre og følge opp prosjektarbeid i ulike prosjektfaser.

Christoffer har hatt roller innenfor både analyse og kartlegging, planlegging, etablering av beslutningsunderlag, rapportering og implementering av tekniske løsninger.

Kontaktinformasjon