Haakon er utdannet sivilingeniør innen datateknikk og teknisk kybernetikk fra NTNU (1989), og har arbeidet i A-2 siden 2015. Før Haakon begynte i A-2 arbeidet han som IT-direktør ved Diakonhjemmet Sykehus og ved Sykehuset Østfold HF. Han har vært daglig leder i BIT Consulting og har erfaring fra KITH, Rikshospitalet og C. Tybring-Gjedde.

Haakon har lang erfaring med IT-ledelse, primært innen helesekstoren. Hans kompetanseområder er ledelse og styring av IKT-funksjoner, strategi og rådgivning, prosjekt- og programstyring, porteføljestyring, forhandlingsledelse, anskaffelsesprosesser, personvern og informasjonssikkerhet, virksomhetsarkitektur, samt outsourcing og leverandørstyring.

Kontaktinformasjon