Maria har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo (2009). Maria begynte i A-2 i 2015, og tidligere arbeidet hun i Helseetaten / Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune.

Maria har god erfaring med kvalitetsmåling i offentlig sektor, herunder brukerundersøkelser, kvalitetsindikatorer og revisjoner. Hun har erfaring med utarbeidelse av spørreskjemaer, intervjuguider, gjennomføring, analyser og rapportskriving. Marias kompetanseområder er kartlegging, offentlig forvaltning, utredning og analyse både innenfor kvalitativ og kvantitativ analyse.

Kontaktinformasjon