Tina har en mastergrad i sosiologi med fordypning i organisasjonsutvikling og ledelse (2009). Tina har vært ansatt som konsulent i A-2 siden 2012. I tillegg er hun HR-ansvarlig i A-2 Norge. Før Tina begynte i A-2 jobbet hun ved KaBi-instituttet og EQT Partners.

Tina har de siste årene jobbet bredt med prosjektledelse, prosjektkoordinering/styring og organisasjonsutvikling i store offentlige organisasjoner. Før dette arbeidet hun med organisasjonsutvikling, rådgivning og endringsledelse i mellomstore private bedrifter. Hennes kompetanseområder er prosjektstyring og -støtte, prosesskartlegging, analyse og evaluering.

Kontaktinformasjon