Vi gratulerer Ole Moland og Tor Gunnar Saakvitne med sertifisering i hhv. PRINCE2® og MOP® – Porteføljestyring.

Både Ole og Tor har mastergrad i samfunnsøkonomi, en viktig disiplin innenfor prosjektledelse og porteføljestyring. Kost/nytte-vurderinger blir mer og mer brukt som prioriteringsverktøy både for å velge de riktige prosjektene, men også å gjøre de riktige tingene innenfor et prosjekt.

Hva er PRINCE2®?

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) er bredt anerkjent som markedets ledende prosjektmetode. Metoden har en prosess-basert tilnærming til en prosjektmodell med faser, beslutningspunkter og krav til styringsunderlag.

PRINCE2® har sitt utspring fra IT-prosjekter, men har i etterkant utviklet seg til en generisk metode – som kan benyttes i alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur. I Norge har DIFI basert sin anbefalte prosjektveiviser på PRINCE2® metoden.

Hva er MOP®?

MOP står for Managing of Portfolios. MOP er en disiplin som brukes for effektiv utvelgelse av endringsinitiativer som skal inngå i en virksomhets portefølje, steg som inngår i oppfølgingen av disse og hvordan en portefølje best fungerer innenfor kontekst av den daglige aktiviteten i en virksomhet.

Mens PRINCE2® i stor grad handler om å gjøre tingene riktig, handler MOP® i større grad om å forsikre seg om at de riktige tingene blir gjort. Dette innebærer kobling mot strategi, dedikert ledelse, gjennomsiktighet i styringsmekanismene bak portefølje-styringen og en entusiastisk endringskultur. I tillegg legger metodikken frem beste praksis for oppfølging av porteføljen med vekt på blant annet risikostyring og gevinstrealisering for porteføljen som helhet.

En sertifisering innen MOP gir god innsikt og kunnskap om beste praksis, hvilke rammer porteføljestyring trenger for å fungere optimalt og hvordan porteføljestyring best kan fungere i samspill med resten av organisasjonen.

Høyt fokus på kontinuerlig læring

Vi jobber hele tiden for å styrke ansattes kompetanse. Når vi ikke er ute i oppdrag er det viktig å forberede seg og holde seg oppdatert på det som er beste praksis for å hele tiden kunne levere gode tjenester til våre kunder basert på beste praksis og erfaring.

Bli en del av vårt team?

Vi opplever stadig stor etterspørsel etter våre tjenester.

Vi har tatt med det beste fra de store – vi satser på de ansatte og bygger kompetanse gjennom prosjektarbeid, opplæring, kurs og sertifisering.

For å lese mer om hvilke profiler vi ser etter

klikk her: Jobb i A-2

Facebooklinkedinmail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.