«De største effektene ved digitalisering av offentlige etater vil komme fra tiltak som går på tvers av etater og forvaltningsnivåer, og vil i tillegg kunne involvere aktører i privat sektor.»

Daglig leder i A-2, Sigurd Skjæveland har deltatt i ekspertpanel. Les mer…

Facebooklinkedinmail

Vi gratulerer Ole Moland og Tor Gunnar Saakvitne med sertifisering i hhv. PRINCE2® og MOP® – Porteføljestyring.

Både Ole og Tor har mastergrad i samfunnsøkonomi, en viktig disiplin innenfor prosjektledelse og porteføljestyring. Kost/nytte-vurderinger blir mer og mer brukt som prioriteringsverktøy både for å velge de riktige prosjektene, men også å gjøre de riktige tingene innenfor et prosjekt.

Les mer…

Facebooklinkedinmail
Blogginnlegg skrevet av Henriette Dan Solberg og Joe Taralrud

Vi lever i en tid der innovasjon og digitalisering er nøkkelord for å oppnå gevinster både i offentlig og privat sektor. Dette stiller krav til rask endring og tilpasning av virksomhetenes tjenester og produkter. Et resultat av dette er også større krav til planlegging og ledelse av endringsarbeidet, i en profesjonell og velprøvd struktur.

Les mer…

Facebooklinkedinmail

ACMP Norge inviterer til medlemsmøte onsdag 7. mars kl.16.00-17.30.

Møtet handler om sertifiseringsprosessen for å bli endringsleder iht. ACMP-standarden.

Seniorrådgiver Ingrid Anette Wulff i A-2 Norge vil være ansvarlig for gjennomgangen med bistand fra seniorrådgiver Sissel Botten. Begge er sertifisert som CCMP.

Les mer…

Facebooklinkedinmail

Tor Gunnar er utdannet Master i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring fra prosjektledelse og utarbeidelse av samfunnsøkonomisk analyser og gevinst-realiseringsplaner for prosjekter i Tolletaten.

Tor Gunnar har solid kompetanse på samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering samt god forståelse og kunnskap om prosesser og behov offentlige virksomheter møter i innovasjon og utviklingsarbeid. Tor Gunnar brenner for sammenhengen mellom prosjektarbeid og sikring av at prosjekter leverer gevinster for virksomheten og målgruppen.

Les mer…

Facebooklinkedinmail

Synes du endringsprosesser lett blir tilfeldige og uoversiktlige?

Vil du høre om hvorledes du kan planlegge og strukturere endringsprosesser?

Velkommen til åpent frokostmøte i regi av ACMP Norge den 20. mars 2018!

Tema for møte er ACMP standard for endringsledelse med hovedvekt på definisjon og overordnet plan for endringsprosessen.

Les mer…

Facebooklinkedinmail

Fra å være selvstendig IT-konsulent på oppdrag for A-2 har Sølve nå blitt en fullverdig A-2 konsulent.

Sølve Fredheim er utdannet sivilingeniør computer science fra NTNU og har 25 års erfaring med virksomhetsarkitektur. Mye av kunnskapen er bygget opp gjennom konsulenterfaring fra 13 år i Accenture og 10 år i Avanade i tillegg til å delta aktivt på faglige seminarer og konferanser.

Han har vært involvert i prosjekter med til dels meget høy grad av teknisk kompleksitet som krever lang erfaring og dyp kompetanse og har gjort alt fra programmeringsoppgaver til å lede større offshore team og gi råd på mer strategisk nivå.

Virksomhetsarkitektur

Vi har stor etterspørsel etter virksomhetsarkitekter og er glad for å kunne utvide område med enda en konsulent med lang erfaring. A-2 har nå 8 virksomhetsarkitekter.

 

Facebooklinkedinmail

Digitaliseringen av offentlig sektor er i full gang. Alle i Norge er berørt av NAV på ett eller annet tidspunkt. Nå er den siste delen av sykmeldingen – søknaden om sykepenger – digitalisert og hele sykmeldingsprosessen kan være papirfri og digitalt tilgjengelig for alle.

A-2 har bistått NAV i opprettelsen og gjennomføring av Prosjekt for digitalisering av sykefravær (DigiSYFO). Prosjektets to formål er å digitalisere brukerreisen for alle aktørgrupper (sykmelder, sykmeldt, arbeidsgiver og NAV-veiledere) samt effektivisere utviklings-prosessen i NAV ved utprøving av en smidig utviklingsmetodikk. Prosjektet har levert en helt ny digital informasjonsutveksling om sykmeldingen og oppfølgingsarbeidet. Prosjektet har vist at det er mulig å levere nyttig funksjonalitet på svært kort tid fra idé til produksjonssetting.

NAV

Les mer…

Facebooklinkedinmail

Vi vil takke alle våre medarbeidere og kunder for året 2017.
A-2 er i ferd med å legge et spennende år bak seg med vekst i antall ansatte, mange spennende nye kunder og mange interessante oppgaver hos etablerte kunder.

Nå skal de fleste av oss ha en velfortjent ferie, men det vil likevel være noen til stede mellom jul og nyttår.

Vi gleder oss allerede til å ta fatt på det nye året, og starter på med ny giv og høye forventninger 2. januar 2018.

Facebooklinkedinmail