Fra å være selvstendig IT-konsulent på oppdrag for A-2 har Sølve nå blitt en fullverdig A-2 konsulent.

Sølve Fredheim er utdannet sivilingeniør computer science fra NTNU og har 25 års erfaring med virksomhetsarkitektur. Mye av kunnskapen er bygget opp gjennom konsulenterfaring fra 13 år i Accenture og 10 år i Avanade i tillegg til å delta aktivt på faglige seminarer og konferanser.

Han har vært involvert i prosjekter med til dels meget høy grad av teknisk kompleksitet som krever lang erfaring og dyp kompetanse og har gjort alt fra programmeringsoppgaver til å lede større offshore team og gi råd på mer strategisk nivå.

Virksomhetsarkitektur

Vi har stor etterspørsel etter virksomhetsarkitekter og er glad for å kunne utvide område med enda en konsulent med lang erfaring. A-2 har nå 8 virksomhetsarkitekter.

 

Facebooklinkedinmail

Digitaliseringen av offentlig sektor er i full gang. Alle i Norge er berørt av NAV på ett eller annet tidspunkt. Nå er den siste delen av sykmeldingen – søknaden om sykepenger – digitalisert og hele sykmeldingsprosessen kan være papirfri og digitalt tilgjengelig for alle.

A-2 har bistått NAV i opprettelsen og gjennomføring av Prosjekt for digitalisering av sykefravær (DigiSYFO). Prosjektets to formål er å digitalisere brukerreisen for alle aktørgrupper (sykmelder, sykmeldt, arbeidsgiver og NAV-veiledere) samt effektivisere utviklings-prosessen i NAV ved utprøving av en smidig utviklingsmetodikk. Prosjektet har levert en helt ny digital informasjonsutveksling om sykmeldingen og oppfølgingsarbeidet. Prosjektet har vist at det er mulig å levere nyttig funksjonalitet på svært kort tid fra idé til produksjonssetting.

NAV

Les mer…

Facebooklinkedinmail

Vi vil takke alle våre medarbeidere og kunder for året 2017.
A-2 er i ferd med å legge et spennende år bak seg med vekst i antall ansatte, mange spennende nye kunder og mange interessante oppgaver hos etablerte kunder.

Nå skal de fleste av oss ha en velfortjent ferie, men det vil likevel være noen til stede mellom jul og nyttår.

Vi gleder oss allerede til å ta fatt på det nye året, og starter på med ny giv og høye forventninger 2. januar 2018.

Facebooklinkedinmail

Vi gratulerer Jan Erik Seim Pettersen med sertifisering i MSP® – Programstyring

Jan Erik er i tillegg sertifisert i MoP®, PRINCE2, ITIL, Scrum, samt Diplomert Internrevisor. Han har også gjennomført kurs i Forhandlingsledelse, Operasjonalisering av strategi og Digital virksomhetsstrategi. Les mer…

Facebooklinkedinmail

Endringsledelse i størrelse XXL

ACMP Norge arrangerer frokostmøte om hvordan skatteetaten jobber med innføringen av det nye Folkeregisteret.

Les mer…

Facebooklinkedinmail

Vi ønsker å gratulerer Stig Sperrevik med nylig sertifisering i TOGAF 9 Foundation.

Vi i A-2 ser at det er stor etterspørsel etter IT-arkitekter og er derfor stolte over å styrke vår kompetanse på dette området.

A-2 har nå 6 konsulenter med denne sertifiseringen.

Les mer…

Facebooklinkedinmail

I oktober 2017 vant vi, i samarbeid med Comte Bureau, en rammeavtale med Lørenskog kommune innenfor tjenestedesign på området digitaliserings- og innovasjonsprosjekter.

Lørenskog kommune har etablert en digitaliseringsstrategi med fem uttalte satsningsområder. Vi skal bidra til at Lørenskog kommune får den bistand og kompetanse de trenger for å gjennomføre strategien og nå sine mål.

Les mer…

Facebooklinkedinmail

Hans Nielsen Hauge har skrevet en lærebok om e-helse, Den digitale helsetjenesten, som vi anbefaler alle som er interessert i helse- og omsorgstjenesten å lese.

A-2 har samarbeidet med Hans Nielsen Hauge i mange år og har også hatt gleden av å gi noen innspill til denne boken.

Boken gir en grundig innføring i e-helsens historie, og hva som er utfordringene i dag og mulighetene i morgen.

For mange ledere vil boken fremstå som en IT-bok, men forfatteren er altså lege og spesialist i nevrokirurgi, og boken er skrevet ut fra et perspektiv om at begrepet e-helse om 5 – 10 år vil ha mistet sin aktualitet. Ikke fordi informasjonsteknologi forsvinner på noen måte, men fordi den vil være en selvfølgelig del av helse- og omsorgstjenesten, og at man derfor ikke vil trenge noen egen betegnelse. Les mer…

Facebooklinkedinmail

A-2 fortsetter å styrke sin kompetanse innenfor Endringsledelse.

 

Vi er stolte over å meddele at Sissel Botten nå er sertifisert i Change Management Foundation, APMG International.

 

Sissel er i tillegg sertifisert i å bruke ACMP-standarden i endringsprosjekter, Certified Change Management Professional (CCMP). CCMP-Sertifiseringen gjør at man blir en del av The Certified Change Management Professionals som er et globalt profesjonelt nettverk med endringsledere.

Change Management Foundation

Change Management Foundation tar for seg hvordan endringer påvirker individer, team og organisasjonen samt endringslederens rolle. Dette kan fylle ut strukturen som ligger i ACMP standarden Les mer…

Facebooklinkedinmail