Vellykket digitalisering handler ikke bare om teknologi

En bærekraft og god offentlig sektor for fremtiden vil kreve både ny teknologi og omstillingsevne.

Det er stor enighet om at ny teknologi kommer til å snu opp ned på offentlig sektor fremover. Det vi har sett til nå, med eksempelvis a-ordningen, digitalisering av NAV og e-resept er bare starten. Mulighetene er mangfoldige, og nye digitale verktøy åpner kontinuerlig for nye muligheter.

Digitalisering handler i liten grad om å sette ”strøm på papir”, men om langt mer fundamentale endringer.

Å høste av mulighetene teknologien og digitalisering skaper, krever at offentlig sektor både blir bedre til å lytte til innbyggernes behov samt til å samordne regelverk og tjenester, sier daglig leder Sigurd Skjæveland i A-2 Norge.

Du skal ikke tro, du skal vite

Det høres kanskje åpenbart ut at løsningene må utvikles på grunnlag av brukernes behov, men undersøkelsen om IT i praksis, viser at offentlige løsninger i liten grad bygger på faktisk kunnskap om hva slags tjenester mottakerne vil ha. Utviklingen er i stor grad basert på antagelser om innbyggernes ønsker og behov.

Her har det offentlige mye å lære av de konkurranseutsatte delene av privat sektor, som har vært tvunget til å forstå sine kunders ønsker og behov for å få solgt sine varer og tjenester, sier Skjæveland.

Økt samordning av tjenester

En stor gevinst det offentlige kan oppnå med ny teknologi, ligger i nye muligheter for å samordne informasjon og tjenester på tvers av tradisjonelle sektorer og forvaltningsnivåer, med andre ord bryte ned siloer. Eksemplene på dette er ennå relativt få her til lands.

Samordning krever evne til å tenke utenfor eget ansvarsområde, og vilje til å trekke inn andre som kan bidra til effektive og helhetlige løsninger til beste for innbyggerne. Her må ledere være mer innovative og være sitt samfunnsansvar bevisst.

Etablert metodikk og hjelpemidler

Det finnes heldigvis en rekke teknikker og hjelpemidler som kan være til god hjelp for å finne svar på disse utfordringene. En fremgangsmåte som er basert på internasjonal beste praksis, er utarbeidet av Association of Change Management Professionals (ACMP). Denne fremgangsmåten legger til rette for å gjennomgå viktige strategiske elementer og vurdere omfanget av endringene som skal innarbeides i det enkelte prosjekt.

Dette gir også et grunnlag for å involvere både mot-takere av de nye tjeneste-ne og andre berørte tidlig i prosessen.

ACMP standarden begynner nå å få fotfeste også i Norge, og vil være et godt supplement til rammeverk for prosjektledelse som PRINCE2 og DIFIs Prosjektveiviser. Vi i A-2 har landets fire første ACMP-sertifiserte konsulenter og tilbyr kurs innen metodikken.

Erfaring trenger ikke være dyrekjøpt

De færreste ledere i offentlig sektor har lang og solid erfaring fra store endrings- og digitaliseringsprosjekter. Da er det fornuftig å lene seg på en struktur og noen som har erfaring.

For endringer må til, det er hevet over enhver tvil, avslutter Skjæveland.

Facebooklinkedinmail

A-2 Norge er i år med i arrangementskomiteen for årets Endringskonferanse og har gleden av å invitere til konferansen.

Endringskonferansen er en årlig konferanse hvor personer som arbeider med endring møtes for å dele erfaringer, lytte og lære. Dette er den fjerde konferansen i rekken. I år er ACMP Norge arrangør og vertskap. Tema for konferansen er «Mennesket i digital omstilling». Dette er i tråd med årets gjennomgangstema for ACMP Norge som er «digitalisering».

Digitalisering diskuteres ofte, og i mange sammenhenger. I konferansen byr vi på praktiske erfaringer om også de menneskelige og organisatoriske sidene som må ivaretas for å lykkes med digitaliseringen.

Vi kan tilby en god blanding av organisasjon, teknologi, psykologi og humor! Så grip sjansen, meld deg på! Inviter gjerne med noen kollegaer eller andre du kjenner som kan ha glede av å delta.

Påmelding til konferansen gjør du her:
Påmelding Endringskonferansen 2017

Medlemmer i ACMP får rabatt på konferanseavgiften
Som medlem i ACMP får du, i tillegg til rabatt på Endringskonferansen, tilgang til et fagmiljø, en standardisert metodikk for endringsledelse, tilgang til fagstoff, oppdaterte nyheter, informasjon om internasjonale endringskonferanser.

Du kan melde deg inn i ACMP her: ACMP

Facebooklinkedinmail

Ole Moland er utdannet Master i Samfunnsøkonomi og er bachelor i sammenlignende politikk og i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen (UiB).

Ole Moland har erfaring fra statistisk analyse og datainnsamling i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram samt nyttevurderinger og prosjektstøtte for innovasjonsprosjekter ved Oslo Universitetssykehus og Oslo kommune.

Vi har flere oppdrag innenfor gevinstplanlegging og samfunnsøkonomiske analyser, samt utredning og analyser, og er glad for å kunne styrke teamet med Ole Moland.

Vi ønsker Ole velkommen til A-2.

Facebooklinkedinmail

I august har ytterligere to konsulenter blitt sertifisert i å bruke ACMP-standarden i endringsprosjekter.

Gratulerer Joe Taralrud og Sissel Botten.

I juli ble Ingrid Anette Wulff og Henriette Dan Solberg sertifisert som de to første i Norge. A-2 har nå 4 sertifiserte konsulenter.

 

Sertifiseringen gjør at de blir en del av The Certified Change Management professionals (CCMP) som er et globalt profesjonelt nettverk med endringsledere.

Hva er ACMP og endringsledelse?

ACMP står for «The Association of Change Management Professionals» og er verdens ledende globale, uavhengige organisasjon for endringsledelse.

Organisasjonen består av over 3000 medlemmer og publiserte i 2014 den første globale standarden for endringsledelse. Standarden er basert på omfattende forskningsarbeid og er konsistent med krav fra ISO («International Organization for Standardization»).

ACMP-standarden fokuserer på endringsprosessen, og legger til rette for å skape en solid forståelse for endringens omfang, kompleksitet og betydning for gjennom dette å skape grunnlag for gode planer og en vellykket gjennomføring. De fleste organisasjoner opplever reduksjon i produktivitet som følge av usikkerhet, uvante rutiner og ofte redusert motivasjon og direkte motstand mot endringene. Ved å fokusere aktivt på endringsledelse , kan perioden med lav produktivitet og eventuell mistrivsel reduseres, og den langsiktige gevinsten økes.

Står din organisasjon overfor utfordrende endringer?

Våre konsulenter har både bred erfaring og formell sertifisering innen endringsledelse. For en oversikt over våre ansatte og deres kompetanse klikk her: Ansatte i A-2

Kurs innen endringsledelse

Forhold utenfor din kontroll kan gi behov for endringer. Dette kan for eksempel være nye lover og forskrifter, markedssituasjon eller forventning om digitale tjeneste fra kundene.

Vi kan ikke forutsi hvilke endringer din organisasjon står overfor i årene som kommer. Men vi kan gi dine medarbeidere nøkkelkompetanse som trengs for å håndtere de fremtidige endringene.

A-2 Norge, i samarbeid med Holte Academy, tilbyr nå et praktisk kurs i endringsledelse basert på ACMP-standarden. Kurset er tilpasset både nybegynnere og erfarne endringsledere og gir verktøyene som trengs for å planlegge og gjennomføre nødvendige endringer.

A-2 Norge er godkjent av ACMP som Qalified Education Provider (QEP), og kurset oppfyller kravene for å søke om sertifisering.

Ønsker du å gi dine medarbeidere nøkkelkompetanse for å håndtere fremtidige endringer? Se her for våre kommende kurs innen endringsledelse:

Kurs i endringsledelse basert på den internasjonalt anerkjente ACMP-standarden

 

Facebooklinkedinmail

I løpet av sommeren har A-2 vunnet en rammeavtale på konsulentbistand innenfor prosjekt- og leveransestyring til Arkivverkets Innovasjonsavdelig.

13 leverandører leverte tilbud på området, hvor tre ble engasjert til å bistå Arkivverket i deres digitale utvikling.

Avtalen bidrar til økt satsning på våre kjerneområder prosjektledelse og digitalisering og vil også omfatte oppdrag innenfor utredning og analyse, samt virksomhetsarkitektur.

 

Facebooklinkedinmail

Rett før sommerferien ble Ingrid Anette Wulff og Henriette Dan Solberg sertifisert i å bruke ACMP-standarden i endringsprosjekter. De er først i Norge med denne sertifiseringen. Sertifiseringen gjør at de blir en del av The Certified Change Management professionals (CCMP) som er et globalt profesjonelt nettverk med endringsledere.

Vi gratulerer de to og ønsker dem lykke til videre, både som kursholdere og endringsledere!

Hva er ACMP og endringsledelse?

ACMP står for «The Association of Change Management Professionals» og er verdens ledende globale, uavhengige organisasjon for endringsledelse.

Organisasjonen består av over 3000 medlemmer og publiserte i 2014 den første globale standarden for endringsledelse. Standarden er basert på omfattende forskningsarbeid og er konsistent med krav fra ISO («International Organization for Standardization»).

ACMP-standarden fokuserer på endringsprosessen, og legger til rette for å skape en solid forståelse for endringens omfang, kompleksitet og betydning for gjennom dette å skape grunnlag for gode planer og en vellykket gjennomføring. De fleste organisasjoner opplever reduksjon i produktivitet som følge av usikkerhet, uvante rutiner og ofte redusert motivasjon og direkte motstand mot endringene. Ved å fokusere aktivt på endringsledelse , kan perioden med lav produktivitet og eventuell mistrivsel reduseres, og den langsiktige gevinsten økes.

Står din organisasjon overfor utfordrende endringer?

Våre konsulenter har både bred erfaring og formell sertifisering innen endringsledelse. For en oversikt over våre ansatte og deres kompetanse klikk her: Ansatte i A-2

Våre kurs innen endringsledelse

Forhold utenfor din kontroll kan gi behov for endringer. Dette kan for eksempel være nye lover og forskrifter, markedssituasjon eller forventning om digitale tjeneste fra kundene.

Vi kan ikke forutsi hvilke endringer din organisasjon står overfor i årene som kommer. Men vi kan gi dine medarbeidere nøkkelkompetanse som trengs for å håndtere de fremtidige endringene.

A-2 Norge, i samarbeid med Holte Academy, tilbyr nå et praktisk kurs i endringsledelse basert på ACMP-standarden. Kurset er tilpasset både nybegynnere og erfarne endringsledere og gir verktøyene som trengs for å planlegge og gjennomføre nødvendige endringer.

A-2 Norge er godkjent av ACMP som Qalified Education Provider (QEP), og kurset oppfyller kravene for å søke om sertifisering.

Ønsker du å gi dine medarbeidere nøkkelkompetanse for å håndtere fremtidige endringer? Se her for våre kommende kurs innen endringsledelse:

Kurs i endringsledelse basert på den internasjonalt anerkjente ACMP-standarden

Facebooklinkedinmail

På Digitaliseringskonferansen 8.juni stemte publikum frem tjenesten Ditt sykefravær som årets vinner av digitaliseringsprisen – Årets digitale suksesshistorie.

I år var det 17 nominerte til prisen Årets digitale suksesshistorie.

Les mer om prisen på Difi sin side her:

NAV-Årets digitale suksesshistorie

Om prosjektet

Med 3,8 millioner sykmeldinger i året fordelt på 830 000 personer er det behov for å forenkle kommunikasjonen mellom alle som er involvert i et sykefravær: den sykmeldte, arbeidsgiveren, legen og NAV. Vekten i digitaliseringen ligger på å støtte det viktige oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen, derfor har vi spesielt mye oppmerksomhet på å utvikle funksjonalitet som har verdi for arbeidsgiverne. Digitaliseringen skal frigjøre tid og ressurser fra det som i dag går til manuelle rutiner som innebærer papir og post og telefon. Tiden skal i stedet brukes på å øke kvaliteten i oppfølgingsarbeidet slik at den sykmeldte skal kunne komme raskere tilbake i arbeid.

 

Når sykmeldingen er sendt fra nav.no, kan arbeidsgiveren hente den i Altinn. Samtidig spør vi hvem som er nærmeste leder med personalansvar. Svarer man på dette, trenger man ikke lenger hente sykmeldingene fra denne medarbeideren på Altinn – da ligger den på lederens egen side på nav.no: www.nav.no/minesykmeldte. Denne siden vil gradvis fylles med flere tjenester til bruk i lederens sykefraværsoppfølging. Når arbeidsgiverne svarer på NAVs forespørsel om hvem som er nærmeste leder – selve nøkkelpersonen i sykefraværsoppfølgingen – gir det samtidig helt nye muligheter for NAV-kontorets veileder i kontakten med arbeidsgiveren. NAVs veileder får også se et speil av det den sykmeldte ser inne på Ditt sykefravær på nav.no og kan enklere kommunisere med den sykmeldte om hva som skal skje.

Prosjektets formål

Prosjektets to formål er å digitalisere brukerreisen for alle aktørgrupper (sykmelder, sykmeldt, arbeidsgiver og NAV-veiledere) samt effektivisere utviklingsprosessen i NAV ved utprøving av en smidig utviklingsmetodikk. Prosjektet er i ferd med å lykkes med begge formålene, og har økt leveransetakten i NAV fra fire ganger i året til ukentlige produksjonssettinger, og har vist at det er mulig å levere nyttig funksjonalitet på svært kort tid fra idé til produksjonssetting.

A-2 har bistått NAV i opprettelsen og gjennomføring av Prosjekt for digitalisering av sykefravær (DigiSYFO).

A-2 har bistått med kompetanse på forretningsarkitektur, tjenestedesign med EGGS design AS, konseptutvikling av digitale tiltakspakker og løpende prosjektledelse.

Per Ludvig Skjerven har vært forretningsarkitekt, prosessleder og støtte til NAVs interne prosjektleder. Vi er svært stolte over å ha bidratt til NAV sitt prosjekt.

Facebooklinkedinmail

Rask omstilling og endringer er blitt en del av hverdagen.

Kurs i endringsledelse 19.-21. juni.

Endringsledelse blir stadig mer etterspurt som nøkkelkompetanse hos linjeledere og prosjektledere.

Vi tilbyr kurs i endringsledelse basert på den internasjonalt anerkjente standarden Association of Change Management Professionals® (ACMP).

«Kurset var svært nyttig for meg. Det gav meg gode verktøy i planleggingen av endringer, og elementene i det vi lærte vil absolutt kunne komme til anvendelse ved både små og store endringer. Jeg ser også paralleller til utviklingsarbeid og prosjekter der mye av dette vil være svært hensiktsmessig».
Bjørg, Sarpsborg kommune

«Kurset var faglig svært nyttig da det gav meg et rammeverk og en sjekkliste for å utvikle en god endringsplan i forbindelse med implementering av et CRM-prosjekt. Det hjelper meg også til å stille sterkere i samtale med leverandører. Joe og Henriette er faglig dyktige og erfarne instruktører som bidrar med mye relevant erfaring innenfor emnet».
Lill, Yara International

For mer informasjon om kurset og påmelding klikk her:

http://www.holteacademy.no

Facebooklinkedinmail

Holmenkollstafetten 2017

Med en sterk vekst i antall ansatte har vi endelig klart å samle sammen nok personer til å danne et lag til Holmenkollstafetten 2017.

Vi er svært fornøyd med resultatet da vi kom på plass 547 av 1426 i vår klasse.

Med 7 minutter bedre tid enn vårt optimistiske estimat får neste års lag i Holmenkollstafetten en tøff jobb.

Vi klokket inn på 1.16.56!

Vi er stolte over den sporty gjengen vi har her i A-2 (og et par i familien).

Facebooklinkedinmail

Om prosjektet

Med 3,8 millioner sykmeldinger i året fordelt på 830 000 personer er det behov for å forenkle kommunikasjonen mellom alle som er involvert i et sykefravær: den sykmeldte, arbeidsgiveren, legen og NAV. Vekten i digitaliseringen ligger på å støtte det viktige oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen, derfor har vi spesielt mye oppmerksomhet på å utvikle funksjonalitet som har verdi for arbeidsgiverne. Digitaliseringen skal frigjøre tid og ressurser fra det som i dag går til manuelle rutiner som innebærer papir og post og telefon. Tiden skal i stedet brukes på å øke kvaliteten i oppfølgingsarbeidet slik at den sykmeldte skal kunne komme raskere tilbake i arbeid.

Når sykmeldingen er sendt fra nav.no, kan arbeidsgiveren hente den i Altinn. Samtidig spør vi hvem som er nærmeste leder med personalansvar. Svarer man på dette, trenger man ikke lenger hente sykmeldingene fra denne medarbeideren på Altinn – da ligger den på lederens egen side på nav.no: www.nav.no/minesykmeldte. Denne siden vil gradvis fylles med flere tjenester til bruk i lederens sykefraværsoppfølging. Når arbeidsgiverne svarer på NAVs forespørsel om hvem som er nærmeste leder – selve nøkkelpersonen i sykefraværsoppfølgingen – gir det samtidig helt nye muligheter for NAV-kontorets veileder i kontakten med arbeidsgiveren. NAVs veileder får også se et speil av det den sykmeldte ser inne på Ditt sykefravær på nav.no og kan enklere kommunisere med den sykmeldte om hva som skal skje.

Prosjektets formål

Prosjektets to formål er å digitalisere brukerreisen for alle aktørgrupper (sykmelder, sykmeldt, arbeidsgiver og NAV-veiledere) samt effektivisere utviklingsprosessen i NAV ved utprøving av en smidig utviklingsmetodikk. Prosjektet er i ferd med å lykkes med begge formålene, og har økt leveransetakten i NAV fra fire ganger i året til ukentlige produksjonssettinger, og har vist at det er mulig å levere nyttig funksjonalitet på svært kort tid fra idé til produksjonssetting.

Digitaliseringsprisen – Årets digitale suksesshistorie

På Digitaliseringskonferansen 8.juni vil publikum stemme frem tjenesten som blir årets vinner.
I år var det 17 nominerte til prisen Årets digitale suksesshistorie.

Les mer her: www.difi.no

A-2 har bistått NAV i opprettelsen og gjennomføring av Prosjekt for digitalisering av sykefravær (DigiSYFO).

A-2 har bistått med kompetanse på forretningsarkitektur, tjenestedesign med EGGS design AS, konseptutvikling av digitale tiltakspakker og løpende prosjektledelse.

Per Ludvig Skjerven har vært forretningsarkitekt, prosessleder og støtte til NAVs interne prosjektleder. Vi er svært stolte over å ha bidratt til NAV sitt prosjekt.

Facebooklinkedinmail