Endringsledelse i størrelse XXL

ACMP Norge arrangerer frokostmøte om hvordan skatteetaten jobber med innføringen av det nye Folkeregisteret.

Les mer…

Facebooklinkedinmail

Vi ønsker å gratulerer Stig Sperrevik med nylig sertifisering i TOGAF 9 Foundation.

Vi i A-2 ser at det er stor etterspørsel etter IT-arkitekter og er derfor stolte over å styrke vår kompetanse på dette området.

A-2 har nå 6 konsulenter med denne sertifiseringen.

Les mer…

Facebooklinkedinmail

I oktober 2017 vant vi, i samarbeid med Comte Bureau, en rammeavtale med Lørenskog kommune innenfor tjenestedesign på området digitaliserings- og innovasjonsprosjekter.

Lørenskog kommune har etablert en digitaliseringsstrategi med fem uttalte satsningsområder. Vi skal bidra til at Lørenskog kommune får den bistand og kompetanse de trenger for å gjennomføre strategien og nå sine mål.

Les mer…

Facebooklinkedinmail

Hans Nielsen Hauge har skrevet en lærebok om e-helse, Den digitale helsetjenesten, som vi anbefaler alle som er interessert i helse- og omsorgstjenesten å lese.

A-2 har samarbeidet med Hans Nielsen Hauge i mange år og har også hatt gleden av å gi noen innspill til denne boken.

Boken gir en grundig innføring i e-helsens historie, og hva som er utfordringene i dag og mulighetene i morgen.

For mange ledere vil boken fremstå som en IT-bok, men forfatteren er altså lege og spesialist i nevrokirurgi, og boken er skrevet ut fra et perspektiv om at begrepet e-helse om 5 – 10 år vil ha mistet sin aktualitet. Ikke fordi informasjonsteknologi forsvinner på noen måte, men fordi den vil være en selvfølgelig del av helse- og omsorgstjenesten, og at man derfor ikke vil trenge noen egen betegnelse. Les mer…

Facebooklinkedinmail

A-2 fortsetter å styrke sin kompetanse innenfor Endringsledelse.

 

Vi er stolte over å meddele at Sissel Botten nå er sertifisert i Change Management Foundation, APMG International.

 

Sissel er i tillegg sertifisert i å bruke ACMP-standarden i endringsprosjekter, Certified Change Management Professional (CCMP). CCMP-Sertifiseringen gjør at man blir en del av The Certified Change Management Professionals som er et globalt profesjonelt nettverk med endringsledere.

Change Management Foundation

Change Management Foundation tar for seg hvordan endringer påvirker individer, team og organisasjonen samt endringslederens rolle. Dette kan fylle ut strukturen som ligger i ACMP standarden Les mer…

Facebooklinkedinmail

Vellykket digitalisering handler ikke bare om teknologi

En bærekraft og god offentlig sektor for fremtiden vil kreve både ny teknologi og omstillingsevne.

Les mer…

Facebooklinkedinmail

A-2 Norge er i år med i arrangementskomiteen for årets Endringskonferanse og har gleden av å invitere til konferansen.

Les mer…

Facebooklinkedinmail

Ole Moland er utdannet Master i Samfunnsøkonomi og er bachelor i sammenlignende politikk og i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen (UiB).

Ole Moland har erfaring fra statistisk analyse og datainnsamling i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram samt nyttevurderinger og prosjektstøtte for innovasjonsprosjekter ved Oslo Universitetssykehus og Oslo kommune.

Vi har flere oppdrag innenfor gevinstplanlegging og samfunnsøkonomiske analyser, samt utredning og analyser, og er glad for å kunne styrke teamet med Ole Moland.

Vi ønsker Ole velkommen til A-2.

Facebooklinkedinmail

I august har ytterligere to konsulenter blitt sertifisert i å bruke ACMP-standarden i endringsprosjekter.

Gratulerer Joe Taralrud og Sissel Botten.

I juli ble Ingrid Anette Wulff og Henriette Dan Solberg sertifisert som de to første i Norge. A-2 har nå 4 sertifiserte konsulenter.

 

Les mer…

Facebooklinkedinmail

I løpet av sommeren har A-2 vunnet en rammeavtale på konsulentbistand innenfor prosjekt- og leveransestyring til Arkivverkets Innovasjonsavdelig.

13 leverandører leverte tilbud på området, hvor tre ble engasjert til å bistå Arkivverket i deres digitale utvikling.

Avtalen bidrar til økt satsning på våre kjerneområder prosjektledelse og digitalisering og vil også omfatte oppdrag innenfor utredning og analyse, samt virksomhetsarkitektur.

 

Facebooklinkedinmail