A-2 har valgt verktøyet @Risk for å gjennomføre usikkerhetsanalyser ved estimering av prosjektkostnader, ferdigtidspunkt og lønnsomhetsanalyser.

Denne type usikkerhetsanalyser gir et bedre beslutnings- og styringsgrunnlag for gjennomføring av store og komplekse utviklingsprosjekter.

Verktøyet benytter Monte-Carlo simulering, noe som gir mer treffsikkerhet enn tradisjonell punkt-estimering ved hjelp av best, sannsynlig og worst case. Verktøyet er også kompatibelt med Excel, noe som gjør det mulig å bygge på eksisterende modeller i prosjektet.

Kurs i London

Les mer…

Facebooklinkedininstagrammail

Digitaliseringskonferansen 2019 ble gjennomført 11.-12. juni. Dette er en årlig møteplass over 2 dager for alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor. Her møtes 1200 deltakere hvor ca. 40% er ledere for å dele erfaring og lytte til spennende foredrag.

På konferansen stilte konsulenter fra A-2 med tung erfaring innen omstilling og endringsledelse, organisasjonsutvikling, virksomhets- og løsningsarkitektur, analyser og gevinstrealisering samt offentlige anskaffelser og prosjektgjennomføring for å kunne delta i diskusjonene mellom foredragene.

Fra venstre: Tor Gunnar Saakvitne, Oddrun Lyslo og Eirik Y. Øra.

Les mer…

Facebooklinkedininstagrammail

A-2 representert på Helsekonferansen DN Helsetech med Seniorkonsulent Hans Theting og Seniorrådgiver Tor Lahlum.

Konsulentene fra A-2 var meget fornøyd med alle samtalene og tar med seg gode tips tilbake til kunder og kolleger. Les mer…

Facebooklinkedininstagrammail

Grunnet økt satsing på digitalisering om omstilling hos offentlig og private bedrifter i Norge, har vi opplevd en markant oppgang i forespørsler om bistand fra våre kunder.

Vi øker derfor stadig vår stab med kompetanse og erfaring som kan innfri kundenes behov og er konstant på jakt etter enda flere dyktige konsulenter. Vi kan nå ønske Lars Ingvard Hoff velkommen til A-2.

Seniorrådgiver Lars Ingvard Hoff

Lars Ingvard Hoff er utdannet Msc/Sivilingeniør i Elektronikk og datateknologi ved NTNU.

Han har mer enn 20 års erfaring med teknologi- og forretningsutvikling, samt konsulenterfaring innenfor prosjektledelse, modernisering, effektivitetsforbedring og digitalisering.

Lars har tidligere jobbet i Telenor, NAV og Accenture.

Lars har opparbeidet seg lang og bred erfaring i grensesnittet mellom forretning og teknologi i komplekse norske og internasjonale organisasjoner i privat og offentlig sektor, både som konsulent og ansatt.

Facebooklinkedininstagrammail

ACMP og A-2 Norge har gleden av å invitere til et aktivt frokostseminar den 6. juni for å belyse dette temaet.

Du får høre om hvordan ACMP-rammeverket kan bidra til målrettet endring og få en smakebit på Alfa & Omegas Kulturkabal – en interaktiv måte å engasjere en organisasjon i å utvikle fremtidens kultur.

Meld deg på frokostseminaret her

Les mer…

Facebooklinkedininstagrammail

Den pågående digitaliseringen gir økende aktivitet hos alle våre kunder. Digitalisering treffer alle bransjer i større eller mindre grad, men i en del bransjer fører det til fullstendige omveltninger av både verdikjeder og forretningsmodeller.

Utvikling av nye digitale løsninger vil ofte være svært krevende og medføre betydelig risiko, men det er enda større risiko å la være, eller komme for sent med gode løsninger.

A-2 har nå en god vekst og mottar mange spennende forespørsler fra våre kunder innenfor mange områder. Vi er derfor stolte over å kunne presentere Seniorrådgiver Ann-Christine Moberg og Seniorkonsulent Mari Holm Endresen som startet hos oss i mars 2019.

Les mer…

Facebooklinkedininstagrammail

Sigurd Skjæveland har deltatt i et ekspertpanel i temaavisen Offentlig sektor & Fremtidens helseteknologi vedlagt Aftenposten. Her følger en gjengivelse av Sigurds intervju.

Fortsett å leseFacebooklinkedininstagrammail

INDUSTRI 4.0 er nå distribuert til over 70 000 lesere og i sosiale medier.

Daglig leder i A-2 Norge, Sigurd Skjæveland, har deltatt i et ekspertpanel i INDUSTRI 4.0.

Sigurd Skjæveland, ekspert med 30 års erfaring Les mer…

Facebooklinkedininstagrammail

Vi har benyttet vinterferien til å tilegne oss mer kunnskap. Tre av våre ansatte har deltatt på kurs i PRINCE2® Foundation og bestått sertifiseringen.

Vi gratulerer Charlotte Hauge, Christoffer Mørch-Sejersted og Håkon Høiland med vellykket sertifisering i PRINCE2® Foundation.

I vinter har Martine Gude Aamodt blitt sertifiser i PRINCE2® Agile, i tillegg til PRINCE2® Foundation sertifiseringen hun tok i 2016.

Les mer…Facebooklinkedininstagrammail

2018 var et godt år for A-2 Norge. Dette året virker så langt lovende da vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester.

Vi er derfor veldig glade for at vi kan ønske flere konsulenter velkommen.
Les mer…Facebooklinkedininstagrammail