På Digitaliseringskonferansen 8.juni stemte publikum frem tjenesten Ditt sykefravær som årets vinner av digitaliseringsprisen – Årets digitale suksesshistorie.

I år var det 17 nominerte til prisen Årets digitale suksesshistorie.

Les mer om prisen på Difi sin side her:

NAV-Årets digitale suksesshistorie

Om prosjektet

Med 3,8 millioner sykmeldinger i året fordelt på 830 000 personer er det behov for å forenkle kommunikasjonen mellom alle som er involvert i et sykefravær: den sykmeldte, arbeidsgiveren, legen og NAV. Vekten i digitaliseringen ligger på å støtte det viktige oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen, derfor har vi spesielt mye oppmerksomhet på å utvikle funksjonalitet som har verdi for arbeidsgiverne. Digitaliseringen skal frigjøre tid og ressurser fra det som i dag går til manuelle rutiner som innebærer papir og post og telefon. Tiden skal i stedet brukes på å øke kvaliteten i oppfølgingsarbeidet slik at den sykmeldte skal kunne komme raskere tilbake i arbeid.

 

Når sykmeldingen er sendt fra nav.no, kan arbeidsgiveren hente den i Altinn. Samtidig spør vi hvem som er nærmeste leder med personalansvar. Svarer man på dette, trenger man ikke lenger hente sykmeldingene fra denne medarbeideren på Altinn – da ligger den på lederens egen side på nav.no: www.nav.no/minesykmeldte. Denne siden vil gradvis fylles med flere tjenester til bruk i lederens sykefraværsoppfølging. Når arbeidsgiverne svarer på NAVs forespørsel om hvem som er nærmeste leder – selve nøkkelpersonen i sykefraværsoppfølgingen – gir det samtidig helt nye muligheter for NAV-kontorets veileder i kontakten med arbeidsgiveren. NAVs veileder får også se et speil av det den sykmeldte ser inne på Ditt sykefravær på nav.no og kan enklere kommunisere med den sykmeldte om hva som skal skje.

Prosjektets formål

Prosjektets to formål er å digitalisere brukerreisen for alle aktørgrupper (sykmelder, sykmeldt, arbeidsgiver og NAV-veiledere) samt effektivisere utviklingsprosessen i NAV ved utprøving av en smidig utviklingsmetodikk. Prosjektet er i ferd med å lykkes med begge formålene, og har økt leveransetakten i NAV fra fire ganger i året til ukentlige produksjonssettinger, og har vist at det er mulig å levere nyttig funksjonalitet på svært kort tid fra idé til produksjonssetting.

A-2 har bistått NAV i opprettelsen og gjennomføring av Prosjekt for digitalisering av sykefravær (DigiSYFO).

A-2 har bistått med kompetanse på forretningsarkitektur, tjenestedesign med EGGS design AS, konseptutvikling av digitale tiltakspakker og løpende prosjektledelse.

Per Ludvig Skjerven har vært forretningsarkitekt, prosessleder og støtte til NAVs interne prosjektleder. Vi er svært stolte over å ha bidratt til NAV sitt prosjekt.

Facebooklinkedinmail

Rask omstilling og endringer er blitt en del av hverdagen.

Kurs i endringsledelse 19.-21. juni.

Endringsledelse blir stadig mer etterspurt som nøkkelkompetanse hos linjeledere og prosjektledere.

Vi tilbyr kurs i endringsledelse basert på den internasjonalt anerkjente standarden Association of Change Management Professionals® (ACMP).

«Kurset var svært nyttig for meg. Det gav meg gode verktøy i planleggingen av endringer, og elementene i det vi lærte vil absolutt kunne komme til anvendelse ved både små og store endringer. Jeg ser også paralleller til utviklingsarbeid og prosjekter der mye av dette vil være svært hensiktsmessig».
Bjørg, Sarpsborg kommune

«Kurset var faglig svært nyttig da det gav meg et rammeverk og en sjekkliste for å utvikle en god endringsplan i forbindelse med implementering av et CRM-prosjekt. Det hjelper meg også til å stille sterkere i samtale med leverandører. Joe og Henriette er faglig dyktige og erfarne instruktører som bidrar med mye relevant erfaring innenfor emnet».
Lill, Yara International

For mer informasjon om kurset og påmelding klikk her:

http://www.holteacademy.no

Facebooklinkedinmail

Holmenkollstafetten 2017

Med en sterk vekst i antall ansatte har vi endelig klart å samle sammen nok personer til å danne et lag til Holmenkollstafetten 2017.

Vi er svært fornøyd med resultatet da vi kom på plass 547 av 1426 i vår klasse.

Med 7 minutter bedre tid enn vårt optimistiske estimat får neste års lag i Holmenkollstafetten en tøff jobb.

Vi klokket inn på 1.16.56!

Vi er stolte over den sporty gjengen vi har her i A-2 (og et par i familien).

Facebooklinkedinmail

Om prosjektet

Med 3,8 millioner sykmeldinger i året fordelt på 830 000 personer er det behov for å forenkle kommunikasjonen mellom alle som er involvert i et sykefravær: den sykmeldte, arbeidsgiveren, legen og NAV. Vekten i digitaliseringen ligger på å støtte det viktige oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen, derfor har vi spesielt mye oppmerksomhet på å utvikle funksjonalitet som har verdi for arbeidsgiverne. Digitaliseringen skal frigjøre tid og ressurser fra det som i dag går til manuelle rutiner som innebærer papir og post og telefon. Tiden skal i stedet brukes på å øke kvaliteten i oppfølgingsarbeidet slik at den sykmeldte skal kunne komme raskere tilbake i arbeid.

Når sykmeldingen er sendt fra nav.no, kan arbeidsgiveren hente den i Altinn. Samtidig spør vi hvem som er nærmeste leder med personalansvar. Svarer man på dette, trenger man ikke lenger hente sykmeldingene fra denne medarbeideren på Altinn – da ligger den på lederens egen side på nav.no: www.nav.no/minesykmeldte. Denne siden vil gradvis fylles med flere tjenester til bruk i lederens sykefraværsoppfølging. Når arbeidsgiverne svarer på NAVs forespørsel om hvem som er nærmeste leder – selve nøkkelpersonen i sykefraværsoppfølgingen – gir det samtidig helt nye muligheter for NAV-kontorets veileder i kontakten med arbeidsgiveren. NAVs veileder får også se et speil av det den sykmeldte ser inne på Ditt sykefravær på nav.no og kan enklere kommunisere med den sykmeldte om hva som skal skje.

Prosjektets formål

Prosjektets to formål er å digitalisere brukerreisen for alle aktørgrupper (sykmelder, sykmeldt, arbeidsgiver og NAV-veiledere) samt effektivisere utviklingsprosessen i NAV ved utprøving av en smidig utviklingsmetodikk. Prosjektet er i ferd med å lykkes med begge formålene, og har økt leveransetakten i NAV fra fire ganger i året til ukentlige produksjonssettinger, og har vist at det er mulig å levere nyttig funksjonalitet på svært kort tid fra idé til produksjonssetting.

Digitaliseringsprisen – Årets digitale suksesshistorie

På Digitaliseringskonferansen 8.juni vil publikum stemme frem tjenesten som blir årets vinner.
I år var det 17 nominerte til prisen Årets digitale suksesshistorie.

Les mer her: www.difi.no

A-2 har bistått NAV i opprettelsen og gjennomføring av Prosjekt for digitalisering av sykefravær (DigiSYFO).

A-2 har bistått med kompetanse på forretningsarkitektur, tjenestedesign med EGGS design AS, konseptutvikling av digitale tiltakspakker og løpende prosjektledelse.

Per Ludvig Skjerven har vært forretningsarkitekt, prosessleder og støtte til NAVs interne prosjektleder. Vi er svært stolte over å ha bidratt til NAV sitt prosjekt.

Facebooklinkedinmail

Yrjan Schaug

Yrjan er utdannet sykepleier og har en master i helseledelse og helseøkonomi.

Yrjan har til sammen 17 års erfaring fra akuttmottak, undervisning i helsefag samt prosjekt- og endringsledelse innenfor helsesektoren. Han har tidligere jobbet som konsulent i Deloitte Consulting.

Facebooklinkedinmail

Helsehus i Kongsvinger

Kongsvingerregionens kommuner vurderer å etablere et regionalt helse- og omsorgssenter i Kongsvinger.

Målsetning med forstudien er å få et bilde av hvilke muligheter et helsehus kan gi for de interkommunale helse- og omsorgstjenestene i regionen. Forstudien inneholder en oversikt over aktuelle tjenester i et slikt helsehus, sammen med en kartlegging av tjenestebehovet og interessen for et felles framtidig helsehus i regionkommunene Kongsvinger, Nes, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue og Eidskog.
 

Presentasjon av rapporten

Hans Nielsen Hauge i snøværet foran Kongsvinger stasjon

A-2 presenterte forstudierapporten om Utvikling av regionalt helse- og omsorgssenter i Kongsvinger for regionrådet for Kongsvinger-regionen torsdag 30. mars 2017.

Hans Nielsen Hauge presenterte de medisinsk faglige vurderingene som ligger til grunn for forslagene som er beskrevet i rapporten. I tillegg deltok seniorrådgiver Aud Schønning og Sigurd Skjæveland, daglig leder i A-2.

 

Rapporten er nå overlevert og er offentlig tilgjengelig.

Facebooklinkedinmail

A-2 Norge har i samarbeid med A-2 Danmark vunnet ny rammeavtale med Ruter for innleie av prosjektledere og administrative ressurser for gjennomføring av kortvarige og langvarige prosjekter.

 

Kompetanseområder

Gjennom avtalen vil A-2 Norge kunne levere bistand til Ruter innen bl.a følgende kompetanseområder:

  • Tverrfaglige prosjekter
  • Utvikling av produkter og tjenester
  • Implementering av kundeinformasjonselementer på
    stasjoner og holdeplasser
  • Effektivisering og automatisering av arbeidsprosesser
  • Offentlige anskaffelser
    Prosjektstøtte og rådgivning

 

Les mer om A-2s engasjement hos Ruter:
Prosjektledelse og anskaffelser

Facebooklinkedinmail

Første kvartal 2017 ble A-2s interne prosjektlederskole gjennomført.

Hensikt

Hensikten med kurset er å etablere et felles rammeverk for prosjektstyring og styrke de ansattes prosjektlederkompetanse.

Om prosjektlederskolen

Kurset gir kunnskap om sentrale prosjektelementer og hvordan lede et prosjekt fra start til mål. En viktig del av kurset er deling av praktisk erfaring med prosjektstyring og prosjektledelse.

Deltakerne fikk en gjennomgang av A-2s verktøykasser, metodikker og teknikker og videre en innføring i ulike prosjekttyper, prosjekter i offentlige virksomheter, business case, kostnadsstyring, risikostyring, kvalitetssikring i et prosjekt, gevinstplanlegging og endringsledelse.

Prosjektlederskolen består av flere moduler og bygger på anerkjente metoder og verktøy som PRINCE2 og Prosjektveiviseren, i tillegg til A-2s helhetlige tilnærming til prosjektstyring.

Deltakerne

William, Hans, Torild, Stig, Maria, Per Ludvig og Martine deltok på kurset.

 

Vi takker Knut Ellingsen og Elisabeth Jensen for vellykket gjennomføring.

   

Facebooklinkedinmail

Tor Lahlum, partner i A-2, har skrevet en kronikk som er publisert i temaavisen Effektivisering av Offentlig Sektor, vedlagt dagens utgave av Aftenposten:

Digitalisering handler om mye mer enn teknologi. Omstilling av mennesker og endring av organisasjon blir gjerne ledelsens største hodepine. Det er fort gjort å ta for lett på de endringene som må til for å skape gevinstene teknologene forespeiler.

 “En viktig jobb for ledere er å passe på at menneskene og organisasjonen endres og tilpasses i takt med bruk av ny teknologi”, sier partner Tor Lahlum i A-2 Norge.

Samspill mellom mennesker og teknologi

For å oppnå gevinst, må utviklingen langs begge disse aksene følges opp og samordnes. Heldigvis finnes det både erfaring og verktøy for å ivareta endringer i teknologi og omstilling av organisasjoner på en helhetlig og kontrollert måte.

Gjennom deltagelse i noen av de største IT-prosjektene i Norge de siste ti-årene, har A-2 opparbeidet seg denne erfaringen. Samtidig har vi ekspertise innen bruk av etablerte verktøy som Prosjektveiviseren fra DIFI og ACMP-standarden. Disse standardene er åpne for alle, men krever en del erfaring for å brukes på riktig måte.

Tor Lahlum Digitalisering

Digitalisering fører til fundamentale endringer som utfordrer ledere på alle nivåer, sier partner Tor Lahlum i A-2 Norge.

 

Øvelse gjør mester

Samordnet utvikling av teknologi, mennesker og organisasjon krever at ledelsen eier og følger opp prosjektene. Det betyr at både teknologiforståelse og endringsledelse må komme på kartet hos ledere som skal lykkes med digitalisering. De færreste virksomheter har imidlertid rukket å opparbeide seg tilstrekkelig kompetanse og erfaring innen digitalisering selv. Da er det nyttig å lene seg på noen som har gjennomført slike prosjekter flere ganger.

“Vi pleier å si at erfaring ikke trenger være dyrekjøpt», avslutter Lahlum.

A-2 har konsulenter med omfattende erfaring fra endringsprosjekter med utgangspunkt i IT-anvendelse og digitalisering, fra både privat og offentlig sektor.

Facebooklinkedinmail

Tor Lahlum, partner i A-2, har deltatt i et ekspertpanel publisert i temaavisen Effektivisering av Offentlig Sektor, vedlagt dagens utgave av Aftenposten.

Tor Lahlum svarer i ekspertpanel

1. Hvordan kan man få til vellykkede digitaliseringsprosjekter i helse- og omsorgssektoren?

Det er naturlig å begynne med ledelsen, som må innse hvordan digitalisering påvirker leveranser og arbeidsprosesser. De må evne å definere en visjon og klare mål, være forberedt på å gjøre endringer underveis og ha vilje til å realisere de gevinster som digitaliseringen er ment å gi. I helse- og omsorgssektoren er det et skrikende behov for samordning av IKT-løsninger på tvers av aktører og etater. Fragmenterte budsjetter og høy kompleksitet gjør det krevende å få til effektivt samarbeid. Ledelsen må derfor evne å ha et samlende perspektiv og ta et samfunnsansvar, mer enn å bare jage egen virksomhets snevre mål.

2. Hva kreves for å samordne informasjon på tvers av virksomheter i spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og kommunal pleie og omsorg?

Helse- og omsorgssektoren har verken en styringsmodell, infrastruktur eller organisasjonskultur som underletter samordning, men man må likevel jobbe med de rammebetingelser som finnes. Et bra startpunkt i enhver endringsprosess er et dypdykk i egen virksomhets formål og hensikt, og eventuell avhengighet til andre aktører. En god forståelse og en enkel, konkret formulering av hva man er til for (i et samfunnsperspektiv), er gjerne nøkkelen til å sette ting i riktig perspektiv. Da blir det lettere å få med seg både ansatte og andre interessenter inn i den ofte smertefulle og turbulente ferden mot standardisering, fellesløsninger og informasjonsutveksling.

3. Hvilke metoder og verktøy trenger man for å styre digitaliseringsprosjektet?

Man bør ta utgangspunkt i standardiserte metoder og verktøy som for eksempel Difi sin prosjektveileder, statens KS-regime og rammeverk for program og porteføljestyring som MSP og MoP. Jeg anbefaler å supplere med et rammeverk for endringsledelse, som det internasjonalt anerkjente ACMP. Alle digitaliseringsprosjekter har dog sine unike utfordringer, så operativ erfaring med å finne en praktisk og kostnadseffektiv tilnærming er nok det aller viktigste verktøyet for å lykkes. Selv om oppgaven er kompleks, trenger ikke den operative styringsmodellen være det. Gode ledere er gjerne også gode til å forenkle. Det er et viktig prinsipp som A-2 fullt ut slutter seg til.

Facebooklinkedinmail