PERFORM endringsprosjekt

,

Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse er den største leverandøren av offentlig tjenestepensjon i Norge. De forvalter pensjoner på 509 milliarder kroner for 1 430 virksomheter og 1 069 000 tidligere og nåværende ansatte i stat, skole, forsking, apotek og organisasjoner.

PERFORM-Pensjon for fremtiden

​I årsberetningen for 2012 presenterer Statens pensjonskasse erfaringene med PERFORM («Pensjon for fremtiden»). De betegner endringsprosjektene som et av de største IT-relaterte prosjektene i offentlig sektor, med en prislapp på 1 milliard kroner.

I 2012 målte vi høyere kvalitet på våre utbetalinger enn noen gang. Selvbetjeningsgraden blant våre kunder og medlemmer økte. Dette er to, av flere, viktige mål vi nådde i det første året etter at vi avsluttet endringsprosjektet.

sier en tilfreds administrerende direktør Finn Melbø
på SPKs nettsider i april 2013.

Oppdrag

A-2 hadde en viktig rolle som ekstern kvalitetssikrer på vegne av Arbeidsdepartementet. Vårt bidrag omfattet bl.a. betydelig med rådgivning mot prosjektets styringsgruppe. A-2s bidrag fremkommer av evalueringsrapporten fra prosjektet, og er trukket fram også i andre sammenhenger.

I rapport 2013:5 om suksesskriterier for ledelse av digitale endringsprosjekter, peker Difi – med henvisning nettopp til PERFORM – på betydningen av tillit og god kontakt mellom etat og departement i denne type store omlegginger – og hvordan nettopp ekstern kvalitetssikrer kan bidra til dette.

Facebooklinkedininstagrammail

Prosjektdetaljer