Nytt sak- og arkivsystem i Statens vegvesen

Statens vegvesen

Statens vegvesen består av Vegdirektoratet og fem regioner (Region øst, Region sør, Region nord, Region vest og Region midt).

Statens vegvesen arbeider for du skal komme trygt fram uansett om du går, sykler, kjører eller reiser kollektivt. De har som oppgave å planlegge, bygge og holde ved like riks- og fylkesveger i Norge. De har også ansvaret for tilsynet med kjøretøy og trafikanter.

Oppdrag

Vegdirektoratet har anskaffet og innført nytt sak- og arkivløsning for hele etaten. Dette er siste brikke i en større satsing for en helhetlig informasjonsforvaltning i Statens vegvesen.

A-2 var ekstern kvalitetssikrer for prosjektet, og har bidratt til at etaten har fått innført en ny løsning innenfor de rammene som er satt.

Facebooklinkedininstagrammail

Prosjektdetaljer