Oppdrag for Senter for IKT i utdanningen

,

Senter for IKT i utdanningen

Senterets samfunnsoppdrag er å iverksette regjeringens politikk innenfor IKT i utdanningen med de virkemidlene og ressursene som stilles til disposisjon. Senteret arbeider både langsiktig, analytisk og praktisk og skal være en tydelig bidragsyter til en kunnskapsbasert politikkutvikling. Hovedmålet for senterets arbeid er bedre bruk av IKT for økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdanningen.

Oppdrag

A-2 har et langvarig forhold til Senter for IKT i utdanningen. A-2 har gjennomført – eller er i gang med – en rekke interessante oppdrag.

Noen av disse er:

  • Prosjektlederstøtte for Den virtuelle matematikkskolen som har utviklet og pilotert en løsning for nettbasert matematikkundervisning for ungdomstrinnet, basert på Moodle, tilgjengelige digitale læringsressurser og virtuell klasseromsundervisning i sann tid.
  • Prosjektlederstøtte for Matematikk-MOOC, hvor Senteret piloterer åpne online kurs (MOOC) for lærere, i første rekke med fokus på etter- og videreutdanning innen matematikk. Arbeidet omfatter det å få på plass en digital plattform, matematikkfaglig innhold, et system for eksamensgjennomføring og poengtildeling, og egnede samarbeidsmodeller for berørte aktører.
  • Utredning av standardiseringsbehov innenfor området digitale læringsressurser i skole og utdanningssystemet.
  • Prosjektlederstøtte for utviklingen av læringsressursen Minstemme.no – Senterets bidrag ifb med stemmeretts- og grunnlovsjubileene 2013-2014.
  • Utarbeidelse av veileder for kravspesifikasjon for anskaffelse av digitale læringsplattformer (LMS’er) og digitale læringsressurser.

 

Facebooklinkedininstagrammail

Prosjektdetaljer