ACMP kurs

Omstilling er blitt en del av hverdagen, og endringsledelse blir stadig mer etterspurt som nøkkelkompetanse i virksomheter som står foran større endringer. ACMP Standard for endringsledelse gir deg verktøyene du trenger for å planlegge og gjennomføre nødvendige endringer i din organisasjon.

 

Vi kan ikke fortelle deg hvilke endringer som kommer, men vi kan lære deg å håndtere dem.

Vi er stolte av at Association of Change Management Professionals® (ACMP) har sertifisert oss som kursholder (Qualified Education Provider, QEP™). Dette betyr at kurset er iht. ACMP sin standard for endringsledelse og beste praksis innenfor videre- og etterutdanning.

A-2 Norge og Holte Academy tilbyr et praktisk kurs i endringsledelse, basert på den internasjonalt anerkjente ACMP-standarden.

Kurset gir økt forståelse og et strukturert metodeverk for å håndtere endringer i ulike typer virksomheter.

 

Kurset passer både for erfarne endringsledere som ønsker å videreutvikle, systematisere og dokumentere sin kompetanse i endringsledelse, og for endringsledere som trenger et strukturert metodeverk. Kurset er godkjent av ACMP slik at det kan inngå i en sertifisering som Certified Change Management Professional™ (CCMP™) for de som ønsker det.

Standarden er en internasjonal beste praksis standard innenfor endringsledelse.

«Kurset i Endringsledelse basert på ACMPs prinsipper var faglig svært nyttig da det ga meg et rammeverk og en sjekkliste for å utvikle en god endringsplan i forbindelse med implementering av et CRM-prosjekt. Instruktørene er faglig dyktige og erfarne som bidrar med mye relevant erfaring innenfor emnet.»
-Lill Kleven, Yara 

Neste kurs

20. – 22. november 2019

 

For mer informasjon om kurset og påmelding klikk her: http://www.holteacademy.no

 

Facebooklinkedininstagrammail