Anne Helga har mer enn 20 års erfaring med program- og prosjektledelse, arkitektur og design innen IKT løsninger. Hun har erfaring med etablering av nye organisasjoner, strategi og arkitektur. Hun er også vant til å jobbe med toppledelse og med styrearbeid.

Anne Helga har jobbet i en rekke store, komplekse programmer og prosjekter. Hun har erfaringer med innføring av en rekke ulike systemer, fra CRM, ERP, ordre og fakturasystemer til ulike fagsystemer. Hovedtyngden av erfaring er innenfor telecom, men har også jobbet innenfor andre bransjer som finans (Lindorff, Aptic, EQT) og offentlig sektor (politi, helse og skole).

Anne Helga har gjennom sin brede erfaring opparbeidet gode evner til å kombinere ledelse med en dyp innsikt innenfor arkitektur og tekniske løsninger. Gjennomføringsevne er et stikkord i hennes karriere. Hun er allsidig, kreativ, løsningsorientert, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Anne Helga har undervist ved en rekke høyskoler og universiteter samt holdt en rekke foredrag på konferanser både nasjonalt og internasjonalt.