Fredrik er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Agder (2014). Fredrik startet i A-2 i 2022, og har tidligere jobbet som assisterende prosjektleder i Nordea Bank. Fredrik har erfaring fra Program Management Office (PMO), prosjektledelse, prosjektrisiko, samt kundereiser og kommunikasjon.

Han har jobbet i krysningen mellom forretning og IT som har gitt ham erfaringen og forståelsen om hvordan endringer påvirker en organisasjon og dets kunder, samt hvor viktig kommunikasjonen er rundt dette.