Håkon er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen industriell økonomi- og teknologiledelse. Han begynte i A-2 i 2019 og har tidligere arbeidet i AVO Consulting med kartlegging og automatisering av forretningsprosesser, både som utvikler av tekniske løsninger og som ansvarlig for kvalitetskontroll og dokumentasjon.

Håkon har erfaring med prosessautomatisering, statistisk analyse, prosjektarbeid og digitalisering. Hans kompetanseområder er kartlegging og forbedring av prosesser, statistikk, kvalitetssikring, evaluering, utredning og analyse.

Kontaktinformasjon