Hanne Mari er utdannet samfunnsviter, med master i samfunnsgeografi, fra Universitetet i Trondheim (1995). Hun begynte i A-2 i 2019 og kom fra stillingen som utviklingssjef i Bydel Grorud i Oslo kommune. Tidligere har hun jobbet i Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet og Statskonsult, samt som selvstendig konsulent.

Hanne Mari har mer enn 20 års erfaring fra strategisk utviklings- og endringsarbeid i offentlig sektor, både på statlig og kommunalt nivå. Hun har erfaring som personal-, prosess- og prosjektleder innenfor et bredt spekter av fagområder. Hennes kompetanseområder er offentlig forvaltning, endringsledelse og virksomhetsutvikling, strategiprosesser, utredning og analyse, gevinstrealisering, prosjektstyring og prosjektledelse.