Hans er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen (2015), og han har en master i utviklingsstudier fra London School of Economics and Political Science (2009). Hans begynte i A-2 i 2016, og har tidligere arbeidet i Landbruksdirektoratet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet (UiO). Hans har også erfaring fra flere internasjonale organisasjoner.

Hans har erfaring fra virksomhetsstyring, analyse- og utredningsarbeid som rådgiver i offentlig sektor og utreder i organisasjonslivet i Norge og utlandet. Hans kompetanseområder er gevinstrealisering, offentlig forvaltning samt utredning og analyse.

Kontaktinformasjon