Ingrid Denstad

Ingrid Denstad har master i nordisk språk fra Universitetet i Oslo. Ingrid jobber i vår administrasjon som tilbudskoordinator.