Joe Taralrud er utdannet siviløkonom fra NHH (1980), og begynte i A-2 i 2016. Før Joe begynte i A-2 arbeidet han i CSAM Health hvor han har hatt ulike roller-Daglig leder, Finansdirektør og HR direktør. Tidligere var han partner / senior bedriftsrådgiver i Pharos og han har over tjue års erfaring fra Accenture som konsulent og Nordisk HR direktør.

Joe har bred erfaring både som konsulent og rådgiver, og som leder av avdelinger, funksjoner og virksomheter. Hans kompetanseområder er endringsledelse og prosjektledelse, organisasjonsutvikling, lederutvikling, teknologianvendelse, HR-prosesser, anskaffelser, forretningsstrategi og -planer, samt selskapsetablering, fusjoner og utvikling av felles bedriftskultur.

Kontaktinformasjon