Kjetil er utdannet MSc/sivilingeniør med spesialisering i industriell økonomi ved NTNU (1992). Før han begynte i A-2 i 2020 jobbet han som Senior Manager i Sopra Steria.

Kjetil har mer enn 20 års erfaring som prosjektleder for innføring av fullskala IT-løsninger, fortrinnsvis fra større virksomheter. Hans kompetanseområder er virksomhetsarkitektur, behovsanalyse og kravspesifisering, anskaffelse, prosessanalyse og forbedring, prosjekt- og programledelse.

Kjetil er løsningsorientert og strukturert og innehar verdifull kompetanse i å hjelpe virksomheter i deres IT satsing for å støtte opp under forretningsmessige mål.

Kontaktinformasjon