Linda har en siviløkonomgrad fra universitetet i Kansas, USA, med tilleggsutdannelse i Web-design og tjenestedesign. Hun har mer enn 30 års variert erfaring med tjenestedesign, interaksjonsdesign, prosjektledelse og endringsledelse i Nordea og Accenture.

Linda har ledet endringsarbeid i mange av Norges største virksomheter, oftest knyttet til digitalisering og automatisering av tjenester og prosesser samt lansering av nye forretningsmodeller. Løsningene er basert på brukeres ønsker, teknologisk gjennomførbarhet og forretningsmessig levedyktighet.

Kontaktinformasjon