Magne er utdannet sivilingeniør innen fagfeltet geomatikk fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (1991-1996) med tilleggsutdanning innen økonomistyring og strategi fra Handelshøyskolen BI (2005-2007). Han startet i A-2 i 2018 og arbeidet før det i DNB Bank ASA, Helse Sør-Øst RHF/ Sykehuspartner HF og Blom ASA.

Magne har bred erfaring med prosjektarbeid både fra høyteknologiske produksjonsmiljøer og fra rene prosjektorganisasjoner. Hans faglige tyngde ligger i grenselandet mellom prosjekt og finans, og han har de senere år hatt ansvar for økonomistyringen av store prosjekter og programmer for modernisering av IKT innen helse- og finanssektoren.

Kontaktinformasjon