Martine er utdannet sivilingeniør innen produktutvikling og produksjon fra NTNU (2013), og kom til A-2 i 2015. Før Martine begynte i A-2 arbeidet hun i Aker Solutions og Vista Analyse.

Martine har erfaring med prosjektarbeid og planlegging, testing, rapportering, kartlegging, gjennomføring av intervjuundersøkelser, statistikkbearbeiding, samt leverandør og kontraktsoppfølging. Hennes kompetanseområder er prosjektstyring, analyse og evaluering.

Kontaktinformasjon