Morten er statsviter (2005) og har i tillegg en MBA i offentlig revisjon fra NHH (2015). Morten har lang analyse- og utredningserfaring og inngående kjennskap til offentlig forvaltning på kommunalt og statlig nivå. Han har jobbet 10 år med forvaltningsrevisjon i Riksrevisjonen, hvor han har deltatt i og ledet en rekke prosjekter. Han ledet for eksempel Riksrevisjonens undersøkelse om kommunene sin styring og kontroll med tjenester med nasjonale mål. Han ledet også Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon om NAVs forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak fram til 2017. Morten var også ansvarlig for effektevalueringen av Enovas tiltak for å redusere energibruk i bygg. Morten har også vært oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor i Romerike revisjon, og har ledet selskapets arbeid med digitalisering.

Sentrale kompetanseområder er prosjektledelse, offentlig sektor og utredning og analyse. Morten har god metodekompetanse, samt kunnskap om revisjon og økonomi. Han har spesialkomptanse innen dataanalyse og behersker en rekke analyseverktøy som R, Python, SPSS og Stata.

Kontaktinformasjon