Ole er utdannet Master i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og er bachelor i sammenlignende politikk og i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen (UiB). Ole begynte i A-2 i 2017.

Ole har erfaring fra statistisk analyse og datainnsamling i Nasjonalt Velferdsteknologi-program samt nyttevurderinger og prosjektstøtte for innovasjonsprosjekter ved Oslo Universitetssykehus og Oslo kommune. Han har også mye erfaring fra organisasjonsarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Kontaktinformasjon