Pål er utdannet sivilingeniør fra University of Manchester (1986), og har arbeidet i A-2 siden 2020. Han har arbeidet med teknologi, og som teknologi-arkitekt i Accenture i Oslo og Stockholm i over 15 år. Han har startet firmaer med mobil produktutvikling, samt arbeidet mange år som selvstendig konsulent.

Pål har over 20 års erfaring med ansvar for gjennomføring av IT-utvikling og arkitektur i komplekse og store prosjekter i internasjonale miljøer, samt drevet mange innledende IT-utredninger, kvalitetssikringer av IT-løsninger, og analyser. Pål har også detaljert kunnskap om estimering og estimeringsprosesser av kompliserte IT-prosjekter, og har arbeidet flere år med utvikling av mobile applikasjoner, ved bruk av skytjenester. Pål har fungert som IT prosjektleder, IT arkitekt og teknologiansvarlig, samt eier og utvikler av teknologiselskaper, før ansettelse i A-2.

Hans kompetanseområde er IT- og virksomhetsarkitektur, IT-prosjektledelse, utvikling av IT-løsninger, mobil app-utvikling og bruk av skyløsninger, kvalitetssikring, anskaffelsesprosesser og estimering.

Kontaktinformasjon