Per Ludvig har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2005), og begynte i A-2 i 2014. Før Per Ludvig begynte i A-2 jobbet han i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet og Manpower.

Per Ludvig har bred erfaring fra å lede prosesser, utrede og utvikle tjenester i det offentlige. Han har hatt ulike roller innenfor store reformer og IKT-utviklingsprosjekter (digitalisering). Per Ludvigs kompetanseområder er prosjektarbeid i offentlig sektor, behovskartlegging og målbildearbeid, endringsledelse og samhandling, virksomhetsarkitektur og prosesseierskap, forvaltningsstrategi, risikoanalyse og kvalitetssystem.

Kontaktinformasjon