Simone har en Bachelor of Science i kjemi fra University of Illinois (1986), og har arbeidet i A-2 siden 2014. Simone har over tjue års erfaring som konsulent i Deloitte Norge og Accenture i England og USA.

Simone Vandeberg har lang erfaring med IKT-prosjektledelse, prosjektmetodikk, IKT-arkitektur og infrastrukturkomponenter. Hun har ledet og hatt leveranseansvar i alle fasene av IKT-utviklingsprosjekter, og mange av hennes prosjekter har vært for store multinasjonale virksomheter. Simones kompetanseområder er prosjektplanlegging, komplekse utviklingsprosjekter og ERP, utvikling og utrulling av forretningsprosesser og applikasjoner, forståelse av forretningsdata og dataflyt.

Kontaktinformasjon