Tor Gunnar Saakvitne er utdannet Master i Samfunnsøkonomi fra UiB med fag også fra UiO og Université Paris Dauphine.

Han startet i A-2 vinteren 2018 og har siden jobbet mye med kvalitetssikring, evaluering, analyser og porteføljestyring. Fra tidligere jobb som rådgiver og seniorrådgiver i Tolletaten har han erfaring fra prosessledelse, samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering. Han ledet der også arbeidet med å utforme strategi for fremtidens tollprosedyrer på import/eksport-området.

Tor Gunnar har solid kompetanse på samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering, og god forståelse og kunnskap om prosesser og behov offentlige virksomheter møter i innovasjon og utviklingsarbeid. Han er analytisk av natur og opptatt av viktigheten av at nye initiativer sikrer at tjenestene som produseres leverer gevinster for virksomheten, målgruppen og innbyggerne.