Vilde Koch Fredriksen

Vilde er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (2018), med mastergrad i økonomisk styring. En stor interesse for digitalisering og digitale forretningsmodeller, gjorde at hun valgte å skrive masteroppgave om digitale økosystemer i restaurantbransjen i Oslo.

Før Vilde begynte i A-2, har hun jobbet som trainee i mediebyrået Starcom. Herfra har hun erfaring fra økonomiavdelingen med fokus på økonomiske analyser, fakturering og opplæring av nyansatte. Videre har hun jobbet med digital markedsføring ut mot store kunder som Samsung, Telenor og Varner. Her var fokuset både på å legge digitale strategier og på å gjennomføre algoritmekjøp i ulike plattformer.