A-2 bisto Difi med Strategiprosessen

Direktoratet for IKT og forvaltning

Difis oppdrag er å utvikle og fornye offentlig sektor. De bidrar til en effektiv, tillitsvekkende og åpen forvaltning, og en IKT-politikk for verdiskapning og deltakelse for alle.

Statsforvaltningen er Difis primærmålgruppe. Samtidig er kommunal sektor en brukergruppe innen både forvaltningsutvikling, innovasjon, anskaffelser og IKT. Difi arbeider også mot næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggere.

Kundens mål

Da ny direktør for Difi, Steffen Sutorius, tiltrådte 1. mai 2016 startet arbeidet med å utforme en ny strategi for virksomheten. Prosessen skulle være effektiv med solid involvering av organisasjonen. Ledergruppen ønsket en styringspyramide med felles satsningsområder og mål som speilet spennvidden i Difis virksomhet. Det ble tidlig i prosessen satt fokus på at Difi skal sette premissene tidlig, og få omstillingen av det offentlige til å skje.

Oppdrag

Strategiprosessen ble ledet av Steffen Sutorius i samarbeid med A-2 som bisto med gjennomføringen. Det inkluderte å fasilitere og oppsummere strategidiskusjonene i ledergruppen, og tilsvarende med utvidet ledergruppe.
Oppdraget inkluderte å:

  • oppsummere nåsituasjon
  • definere visjon, satsningsområder og strategiske hoved- og delmål
  • definere gap og kritiske suksessfaktorer
  • skrive strategidokumentet
  • legge til rette for informasjon og forankring av strategien
Facebooklinkedininstagrammail

Prosjektdetaljer