Vegdirektoratet og AutoPASS​ ferje

,

Vegdirektoratet

Vegdirektoratet er en del av Statens vegvesen. Vegdirektoratet skal sørge for at etaten når de mål og forvalter de ressurser som storting og regjering fastsetter og stiller til disposisjon. Direktoratets hovedfunksjon er overordnet ledelse og styring av etaten, blant annet:

  • strategisk og overordnet planlegging (for eksempel Nasjonal transportplan), budsjett, oppfølging og ressursstyring på overordnet nivå
  • endelig forberedelse av saker som skal behandles i Samferdselsdepartementet, og for øvrig betjene departementet etter departementets behov og ønsker
  • internasjonal virksomhet

Oppdrag

Vegdirektoratet tar i bruk AutoPASS-teknologien som betalingsmiddel for ferjebillettene. Det vil forenkle betalingsprosessen for trafikantene og effektivisere driften.

A-2 har bistå direktoratet med konseptutviklingen for bruk av AutoPASS på alle landets ferjesamband. Arbeidet ble utført i tett samarbeid med ressurser fra kunden og etter innspill fra mange interessenter. Prosjektet var tverrfaglig, med utvikling av teknisk løsning, nytt takstsystem, ny forretningsmodell og organisasjonsendring.

A-2 har hatt flere konsulenter i prosjektet og bidratt med prosjektstøtte, konseptutvikling og kravspesifisering.

Facebooklinkedininstagrammail

Prosjektdetaljer