Arkitektur- og forvaltningsrådgivning

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse skal sørge for nasjonal koordinering og styring av e-helseområdet, etablere standarder og forvalte og realisere digitale, nasjonale e-helseløsninger som forenkler og forbedrer helse- og omsorgssektoren.

Digitalisering av helsesektoren

Oppdrag

Direktoratet for e-helse, har igangsatt prosjekt Samhandling som del av programmet «Felles infrastruktur» (FIA). Det er spesielt fokus på å implementere enhetlig meldingsutveksling, og sørge for at dette videreføres med videreutvikling av dagens samhandlingsplattform.

A-2 bistår med utarbeidelse av målbildet for den elektroniske samhandlingsplattformen ved blant annet å være prosessdriver og delprosjektleder for en faggruppe. Det skal leveres en teknisk arkitekturbeskrivelse av dagens samhandlingsplattform. Videre vil det utarbeides skisser og beskrivelser for hvordan nye felleskomponenter og funksjoner skal kunne implementeres i dagens arkitektur.

 

Les mer om prosjektgjennomføring her.

 

Prosjektdetaljer