Rådgivning – ITIL prosesser

Qatalum

Norsk Hydro og staten Qatar gikk sammen om å bygge verdens største aluminiums smelteverk (Qatalum) syd for Doha i Qatar. Anlegget er også verdens mest avanserte med administrative og produksjonsstyringssystemer samordnet i samme infrastruktur.

Kundens mål

En trinnvis igangsetting av hver av 210 datasystemer fra forskjellige leverandører som skulle integreres på felles infrastruktur setter store krav til gode endrings- og kvalitetsprosesser. En stopp i datasystemene over relativt kort tid vil innebære nedkjøling av smelteovnene og at fabrikken mister mange måneders produksjon.

Vår rolle

A-2 fikk i oppdrag å bistå i utforming av ITIL-prosessene for Change Management og Release Management for å understøtte forutsigbar endring og stabil drift. I tillegg skulle A-2 sikre overføring av kompetanse til lokale ressurser for videre forvaltning og gjennomføring.
aluminium 2 aluminium

 

 

Prosjektdetaljer