Løsningsarkitekt for identitets- og tilgangsstyring ISOP

Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.

Oppdrag

Prosjekt for Styrket tilgangsstyring (ISOP program) i Sykehuspartner har ivaretatt informasjonssikkerheten for tilgang til pasient-informasjon og personvernet i både eksisterende og ny plattform. Prosjektet var delt opp i flere delprosjekter, og A-2 bisto med en arkitekt/løsningsarkitekt i delprosjekt Arkitektur.

Delprosjektet Arkitektur sikret utvikling av en helhetlig IAM løsning og tjeneste i Helse Sør-Øst. Delprosjektet leverte arkitekturrådgivning, dokumentasjon og krav/støtte til leverandører som bruker IAM tjenestene.

Vår rolle

A-2 har siden oktober 2018 bistått Helse Sør-Øst  med en løsningsarkitekt til delprosjektet Arkitektur.

Prosjektdetaljer