Rådgivning, sourcing og organisering

Norway Seafoods Group AS

Norway Seafoods er en av Europas største leverandør av hvit fisk. Norway Seafoods har som mål å tilby rimelige kvalitetsprodukter samt å utnytte fisk og annen sjømat på en bærekraftig måte. Strategisk plassert i store havner kan de tilby fersk og frossen sjømat og villfanget fisk av førsteklasses kvalitet til kundene.

Oppdrag

A-2 ledet arbeidet med analyse og anbefaling for fremtidig retning for IT i Norway Seafoods Group AS. Tema for analysen var sourcing av klientplattform inkludert leverandøranbefaling, organisering og kompetanse i IT-organisasjonen samt plan/kostnad for gjennomføring av anbefalt løsning.

På basis av en omfattende datainnsamling bidro A-2 til å definere målbildene for de to alternativene:

  1. bygge opp tilstrekkelig teknisk og organisatorisk miljø internt for å møte kravene
  2. tjenesteutsette deler av dette (klientplattformen) til en leverandør

A-2s analyse og vurderinger munnet ut i en rapport som analyserer nå-situasjonen og vurderer aktuelle tiltak, og gir en anbefaling med en kostnadsanalyse og en prosjektplan for implementering.

Prosjektdetaljer