Kvalitetssikring, programledelse og opplæring – kjernesystem

,

Color Line

Color Line er Norges største rederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk til og fra Norge, og blant Europas ledende, rederier innen Europeisk nærskipsfart.

Selskapet sysselsetter ca. 2 400 årsverk og har hovedkontor i Oslo. Color Line trafikkerer fire internasjonale linjer mellom sju havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige med kvalitetscruise på linjen til Tyskland, og effektiv transport på linjene mellom Norge, Danmark og Sverige.

Oppdrag

A-2 har bistått Color Line i et program for utvikling av et virksomhetskritisk kjernesystem, systemet for håndtering av bestillinger, kapasitet og ombordstigning.
A-2 ble bragt inn for å gjennomføre en kvalitetssikring og replanlegging av programmet etter gjentatte forsinkelser og budsjettoverskridelser.

Oppdraget ble utvidet til å også gjelde:

  • programledelse
  • programkontor
  • håndtering av leverandører
  • prosjektledelse for opplæring av sluttbrukere

Programmet håndterte to utenlandske programvareleverandører og opptil 40 konsulenter.

Resultat

Programmet ble ferdigstilt i henhold til de reviderte planene. Vi fikk bedre kontroll ved å fjerne et ledelsesnivå i programmet og hyppigere oppfølging av delprosjektene. Programmet lykkes også i å oppnå bedre betingelser for drift av løsningen.

Prosjektdetaljer