IT strategi, kvalitessikring og prosjektledelse – kjernesystem

,

Conecto AS

Conecto AS er et produktselskap i Sparebank 1 Gruppen, innen området inkasso, kundefordringer og fakturahåndtering.

Oppdrag

A-2 har med sin erfaring og breddekompetanse innen forretning, ledelse og IT vært en vesentlig bidragsyter i utviklingen av selskapet. Dette har blant annet dekket evaluering av IT strategi og QA av utviklingsprosjekter, samt strategivurdering for nytt kjernesystem, med alternativer og anbefaling.

A-2 har ledet endringsprosjektet knyttet til innføring av nytt kjernesystem med tilhørende nye selvbetjente løsninger for kunder, skyldnere og samarbeidspartnere. Prosjektperioden strakk seg over 18 måneder. Arbeidet har innbefattet konvertering fra 3 eldre kjernesystem til ett nytt felles produksjonssystem. A-2 har ledet et prosjekt hvor totalt mer enn 10 selskaper har vært involvert, på 6 ulike lokasjoner.

Resultat

Gjennom prosjektet er Conecto nå i posisjon til å betjene kundene på en bedre måte, nye produkter og tjenester vil kunne tilbys i markedet samt en mer sømløs integrasjon mellom ERP løsningene og inkasso-løsningene er på plass. Videre så vil medarbeiderne i Conecto kunne utnyttes mer effektivt. IT utviklings- og driftskostnadene vil bli redusert.

Utover dette har A-2 også dekket rollen som IT direktør i Conecto i periode på ett år.

Prosjektdetaljer