Organisasjonsutvikling og risikostyring

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er faglig rådgiver, iverksetter av vedtatt politikk og forvalter av lov og regelverk innenfor helse- og omsorgssektoren. I tillegg har de et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen i Norge. Direktoratet er delt opp i seks divisjoner: Folkehelse, Helseøkonomi og finansiering, Kompetanse og personell, Primærhelsetjenester, Spesialisthelsetjenester og Utvikling og digitalisering.

Oppdrag

A-2 har bistått divisjonene Primærhelsetjenester og Kompetanse og personell i forbindelse med ulike organisasjonstiltak.

Vår bistand har omfattet:

  • prosjektledelse/prosessledelse
  • kartlegging og vurdering av organisasjonsstruktur
  • prosessledelse
  • analyse av organisasjonsmodeller
  • konkretisering av organisasjons- og samarbeidsstrukturer
  • gjennomføring av risikovurderinger

I tillegg har vi bistått med identifisering av områder med behov for kompetanseheving og prosessledelse ved planlegging og gjennomføring av en nasjonal erfaringskonferanse for utvikling av nasjonale måleindikatorer for helse- og omsorgstjenestene i Norge.

Prosjektdetaljer