Porteføljestyring i Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse er sekretariat for Nasjonal rådsmodell for e-helse som har som formål å samle de sentrale aktørene i helse- og omsorgssektoren med behov for felles utviklingsretning, innsats og mål for e-helseutviklingen. Rådsmodellen består av tre utvalg: Nasjonalt e-helsestyre, NUIT (Prioriteringsutvalget) og NUFA (Fagutvalget). Disse tre utvalgene har sentrale roller knyttet til nasjonal e-helsestrategi, nasjonal e-helseportefølje og nasjonale e-helseløsninger. Årlig budsjett for nasjonal e-helseportefølje i perioden 2016 – 2022 har ligget på opptil 1,5 milliarder kroner.

Kundens mål

A-2 har bistått Direktoratet for e-helse med utvikling og forvaltning av porteføljestyring både knyttet til nasjonal e-helseportefølje og direktoratets egen portefølje av programmer og prosjekter. A-2 har bistått operativt innenfor rapportering, prioritering, balansering og planlegging, samt rådgivning innenfor økonomistyring, gevinststyring, leverandørstyring og finansiering. A-2 har bidratt strategisk på utvikling av mål, metodikk, prosesser og verktøy for porteføljestyringen. Herunder utvikling av porteføljestyringsverktøy for informasjonsdeling på tvers av aktørene i sektoren med kobling til nasjonal e-helsestrategi og veikart for nasjonale e-helseløsninger.

Vår rolle

Utvikling og forvaltning av porteføljehåndbok med beskrivelse av prosesser, maler, verktøy m.m. Periodisk rapportering, saksfremlegg til nasjonale utvalg og interne ledergruppemøter. Presentasjoner og diskusjonsunderlag for ulike utviklingstiltak. Avtaler for samarbeid, finansiering og oppdrag relatert til direktoratets egne programmer og prosjekter. Porteføljestyringsverktøy basert på lavkodeverktøyet Zoho Creator.

Prosjektdetaljer