Program- og prosjektstyring

, ,

Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,8 millioner mennesker i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Med sine 70 000 ansatte er de det største blant de fire statlige regionale helseforetakene i Norge.

Oppdrag

A-2 har og har hatt sentrale roller i fornying, standardisering og konsolidering av de kliniske systemene i regionen, som har til formål å bedre pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen.

De kliniske systemene som A-2 har vært involvert i er:

 • elektroniske journalsystemer
 • laboratoriesystemer
 • medikamentell kreftbehandling
 • kurve- og medikasjonssystem
 • radiologisystemer
 • løsninger for elektronisk samhandling m.m.

A-2 har hatt ansvar for:

 • etablering og ledelse av programkontor
 • prosjektledelse
 • anskaffelses-rådgivning
 • medisinsk rådgivning/bistand
 • testgjennomføring
 • bemanning av programkontor (PMO).

A-2 sin bistand til Helse Sør-Øst har strukket seg over mange år og pågår fortsatt.

Prosjektdetaljer