Prosjektledelse «Fritt rehabiliteringsvalg» og «Ny teknisk løsning NKI».

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. Direktoratet skal sammenstille kunnskap og erfaringer og opptre nasjonalt normerende på ulike områder. Som kompetanseorgan er direktoratet en selvstendig og uavhengig rådgiver. Direktoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Oppdrag

A-2 leder to prosjekter i direktoratet: «Fritt rehabiliteringsvalg» og «Ny teknisk løsning NKI».

A-2 har tidligere bistått med prosjektledelse ved etablering av «Fritt behandlingsvalg». Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten, noe som det nå finnes funksjonalitet for på Helsenorge.no («Velg behandlingssted»).

A-2 leder nå arbeidet for å inkludere private rehabiliteringsinstitusjoner i denne tjenesten.

De nasjonale kvalitetsindikatorene for helse- og omsorgstjenesten (NKI) skal gi informasjon om kvaliteten på helsetjenestene brukerne får. De brukes også til kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring. A-2 leder prosjektet som skal effektivisere og automatisere publisering av indikatorene, samt øke fleksibiliteten i forhold til presentasjon for ulike kanaler og målgrupper.

Prosjektdetaljer