Prosjektledelse og anskaffelser

, ,

Ruter AS

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. Oslo og Akershus er et av de raskest voksende hovedstadsområdet i Europa, og det er forventet en befolkningsvekst opp mot 250.000 mennesker i løpet av de neste 15 årene. Bare i 2015 ble det foretatt 341 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus.

Kundens mål

Ruter AS bruker teknologi og digitale løsninger som et sentralt virkemiddel for å nå sine mål om å gjøre kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, til et naturlig førstevalg.
Nye digitale løsninger omfatter blant annet mobil-apper, mobile betalingsløsninger og distribuert teknologi.

Fra Ruter# M2016:
«Tett integrerte systemer på åpne, fleksible teknologiske plattformer må til for å lykkes. På svært mange områder forutsetter god transport også god integrering av informasjon. For å lykkes med å skape et fullstendig mobilitetsnettverk må mange ulike systemer snakke sammen. Det gjelder både systemene som kommuniserer med kundene og systemene som koordinerer samspillet i transportproduksjonen og mellom ulike mobilitetsformer.»

Oppdrag

A-2 har fra 2015 bistått Ruter med ledelse og gjennomføring av utvikling og leveranse av flere av framtidens nye digitale løsninger innen:

  • billettkontroll
  • billettsalg
  • betaling
  • sak/arkiv

Bistanden omfatter rådgivning, prosjektledelse og støtte ved anskaffelser. Vi jobber både internt i Ruters linjeorganisasjon og med deres samarbeidspartnere.

 

Facebooklinkedininstagrammail

Prosjektdetaljer