Rådgivning transformasjonsprogram

,

Sønnico

Sønnico er et landsdekkende elektrokonsern og en av Norges ledende elektroentreprenører.

Helt siden 1910 har Sønnico vært en samfunnsbygger, og en viktig premissleverandør av elektroløsninger til både store og små kunder. De har vært sentrale i utviklingen av flere norske landemerker, som feks Stortinget, Aker Brygge og Oslo Airport Gardermoen.

Oppdrag

A-2 bisto i etablering og gjennomføring av transformasjonsprogram for å understøtte omfattende strategiske, taktiske og operasjonelle endringer.

Programmet inneholdt tre hovedfaser:

  1. Mobilisering og styringskontroll
  2. Utvikling av operasjonell effektivitet
  3. Forretningsutvikling og kontinuerlig forbedring

A-2 bisto med programledelse, prosjektledelse, management for hire i flere roller, og var en del av selskapets ledelse. Tjenesteområder som inngikk var virksomhetsstyring, IT-ledelse, IT-rådgivning, anskaffelsesprosess for nye kjernesystemer og kvalitetssikring av forretningsprosesser og prosjekter.

Resultat

I samarbeid med ledelsen utviklet A-2 også langsiktige strategier og handlingsplan for selskapets videre utvikling og vekst.

Prosjektdetaljer