Sourcingstrategi og tjenesteutsetting

Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF er underlagt det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst og har det overordnede ansvaret for å levere og drifte IKT- og HR-tjenester til alle sykehusene i regionen. Sykehuspartner gjennomfører sammen med de øvrige helseforetakene en omfattende infrastrukturmodernisering i regionen.

Oppdrag

A-2 har bistått Sykehuspartner med vurdering av sourcing-muligheter og har bistått i anskaffelsesprosessen for tjenesteutsetting av klientomlegging i regionen.
Klientomlegging innebærer:

  • kartlegging av periferiutstyr og applikasjoner
  • applikasjonspakking
  • «tanking» og utrulling av nye klienter
  • migrering av epost, brukere og filer
  • opplæring av brukere på alle foretakene.

Avtalen som ble inngått har en varighet på 8 år og en verdi på over 100 millioner kroner. Sykehuspartner forventer kortere gjennomføringstid på sitt infrastruktur- og moderniseringsprogram, bedre utnyttelse av deres egne ressurser og lavere og mer forutsigbare kostnader.

Les mer om rådgivning her.

Facebooklinkedininstagrammail

Prosjektdetaljer