Strategi, sourcing, finansiering og gevinstanalyse

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse har som nasjonal myndighet og fagorgan ansvaret for å iverksette politikk innen e-helseområdet i Norge. Dette innebærer å sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med helseforetak, kommuner, fagmiljøer og interesseorganisasjoner, samt å realisere og forvalte digitale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren.

Oppdraget

A-2 bistår direktoratet med utarbeidelse av nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020. Planen skal gi en samlet fremstilling av pågående og prioriterte e-helsetiltak av nasjonal betydning. Bistanden omfatter blant annet arbeid med produktstrategier og utredning av hvordan markedet kan benyttes for å øke digitaliseringstakten, og hvordan sourcing og finansiering i denne forbindelse.

A-2 bistår også med gevinstanalyse på sentrale utviklingsområder som Kjernejournal og Helsenorge.no.

 

Les mer om rådgivning her.

 

Prosjektdetaljer