Velkommen til vår temaside

Her er en samling av forskjellige temaer og blogginnlegg vi har publisert.

Endringskonferansen tok pulsen på krise-Norge og illustrerte betydningen av god endringsledelse
iStock Melpomenem
Er utredningsinstruksen unødvendig og gammeldags?
Hvordan styre en digitaliseringsprosess?
shutterstock Willyam Bradberry
Kunstig intelligens – er teknologien klar for din bedrift?
Informasjonssikkerhet i en sårbar verden
Digital transformasjon
Trenger din virksomhet å bygge felles kompetanse for å lykkes med digital transformasjon?
Bedre bruk av helsedata
Deichman tar et nytt og stort skritt inn i Oslobibliotekenes nye virkelighet
Derfor påvirker pandemien endringstakten i samfunnet
Derfor er ansiktsgjenkjenning en trussel for personvernet
Arkitektur
Arkitektur for arkitektene, eller en praktisk reguleringsplan for systemene?
Digital virksomhetsstrategi
Digital virksomhetsstrategi - virksomhetens visjon for digitaliseringsarbeidet
Hvordan sikre at du oppnår de gevinstene som er forespeilet ved å flytte ut i skyen?
PSD2
Digitalisering endrer etterspørselen etter tjenester og leveranser fra konsulentbransjen
Digitalisering endrer etterspørselen etter tjenester og leveranser fra konsulentbransjen
Endringsledelse
Kravene til endringsledelse øker
Digitalisering av helsesektoren
Digitalisering av helse- og omsorgssektoren
Sikkerhet
Sikkerhet og sårbarhet i en digital verden
IT-sourcing
IT-sourcing – alt eller ingenting?
Endringsledelse
Vil du bli styrt av endringer, eller vil du selv styre endringene?
Porteføljestyring
Porteføljestyring – tidkrevende byråkrati eller nyttig redskap for utvikling av virksomheten?
Handel
Fremtidens handelsnæring
Digital sendrektighet
Hvordan bli kvitt «digital sendrektighet»?
Bank
Fremtidens bankvirksomhet
Kommune
Hvordan ser vår kommune ut i fremtiden?
Facebooklinkedininstagrammail