ACMP – en helhetlig og fleksibel tilnærming til endringsledelse.

Webinar onsdag 10. juni

Kommune
ACMP rammeverket for endringsledelse gir en helhetlig, fleksibel og skalerbar tilnærming for å kunne oppnå vellykket gjennomføring av endringer. Det sikrer systematikk som støtter både organisasjon og mennesker ved gjennomføring av endringer.

Vårt planlagte tre dagers kurs basert på ACMP rammeverket måtte avlyses siden det er basert på en aktiv medvirkning fra deltakerne. Derfor tilbyr vi nå en liten smaksprøve på det samme temaet.

Vi vil fortelle om bakgrunn og struktur i ACMP rammeverket og fordype oss i noen spesielt relevante områder. For eksempel hvordan beskrive målbildet for endringen, hvordan sikre forankring og hvordan håndtere interessenter på en god måte. Det blir konkrete eksempler og mulighet til å stille spørsmål.

ACMP tilbyr også en av verdens mest anerkjente sertifiseringer i endringsledelse, og vi vil fortelle om hva som kreves, og hvordan du kan gå frem for å sertifisere deg.

Webinaret gjennomføres i samarbeid med Holte Academy og ACMP Norge.

Tidspunktet er onsdag 10. juni kl. 08.30 til 10.30. Det er begrenset antall plasser. Meld deg på i dag for å sikre deg plass.