Bent er utdannet siviløkonom fra Northern Illinois University, USA (1991). Han har arbeidet i A-2 siden 2009. Før Bent begynte i A-2 arbeidet han i Adecco, SAP Norge, Intentia Norge og NSB.

Bent har lang erfaring som prosjektleder, konsulent og linjeleder, og kan vise til bred erfaring fra både offentlig og privat sektor. Han har ekspertkompetanse innen offentlig anskaffelse. Han har arbeidet både på kundesiden og på leverandørsiden med kjøp og salg av tjenester, innføring av IT-løsninger samt support og vedlikehold. Bents kompetanseområder er anskaffelser, prosjekt- og linjeledelse, oppfølging av leveranser og kontrakter.