ACMP Standard for endringsledelse gir deg verktøyene du trenger for å planlegge og gjennomføre nødvendige endringer i din organisasjon.

Vi tilbyr et praktisk kurs i endringsledelse, basert på den internasjonalt anerkjente ACMP-standarden. Kurset gir økt forståelse og et strukturert metodeverk for å håndtere endringer i ulike typer virksomheter.

Praktisk kurs i endringsledelse

ACMP Standard for endringsledelse gir deg verktøyene du trenger for å planlegge og gjennomføre nødvendige endringer i din organisasjon. Vi tilbyr et praktisk kurs i endringsledelse, basert på den internasjonalt anerkjente ACMP-standarden. Kurset gir økt forståelse og et strukturert metodeverk for å håndtere endringer i ulike typer virksomheter.

VIDEOCATION

Digitale plattformer og økosystemer, innovasjon og strategi​

Hva er digitale plattformer og økosystemer, og hvordan kan det påvirke din virksomhet? 

I privat sektor kan det innebære at konkurransebildet endres, mens det i offentlig sektor kan bety å utnytte store datamengder på en bedre måte. I begge sektorer kan økosystemer innebære fremvekst av nye konstellasjoner og samarbeidsmønstre mellom aktører, og på den måten kan vi tilby bedre og utvidede produkter og tjenester til kundene eller brukerne. Å utarbeide en plattformstrategi handler om digital forretningsutvikling hvor målet er å levere bedre og flere produkter og tjenester. For å gjøre det må du både forstå kreftene i markedet, hva konkurrentene gjør, og ikke minst hvor moden din egen virksomhet er. Når er det riktig timing for å kunne ta et slikt løft?

Digitalt kurs hos Videocation

Vi har inngått et samarbeid med videocation.no om å bidra med våre fageksperter til deres kurs som bygges opp av en rekke korte videosekvenser.

VIDEOCATION

Hva er digitale plattformer og økosystemer, og hvordan kan det påvirke din virksomhet? I privat sektor kan det innebære at konkurransebildet endres, mens det i offentlig sektor kan bety å utnytte store datamengder på en bedre måte. I begge sektorer kan økosystemer innebære fremvekst av nye konstellasjoner og samarbeidsmønstre mellom aktører, og på den måten kan vi tilby bedre og utvidede produkter og tjenester til kundene eller brukerne. Å utarbeide en plattformstrategi handler om digital forretningsutvikling hvor målet er å levere bedre og flere produkter og tjenester. For å gjøre det må du både forstå kreftene i markedet, hva konkurrentene gjør, og ikke minst hvor moden din egen virksomhet er. Når er det riktig timing for å kunne ta et slikt løft?

Digitalt kurs hos Videocation

Vi har inngått et samarbeid med videocation.no om å bidra med våre fageksperter til deres kurs som bygges opp av en rekke korte videosekvenser.

VIDEOCATION

Endringsledelse

VIDEOCATION

Digital transformasjon påvirker virksomheter bredt og kan medføre endringer i både forretningsmodell, arbeidsprosesser, roller og kompetanse. Etter dette kurset vil du bedre forstå hvorfor det er så viktig å ha en helhetlig tilnærming og arbeide aktivt med kommunikasjon, involvering og kompetanse for å lykkes med endring. Du vil også få konkrete tips og verktøy som du kan prøve ut i din arbeidshverdag.

Digitalt kurs hos Videocation

Vi har inngått et samarbeid med videocation.no om å bidra med våre fageksperter til deres kurs som bygges opp av en rekke korte videosekvenser.