Åpenhetsloven

A-2 er en større norsk virksomhet som omfattes av kravene i Åpenhetsloven. Tore Magnussen, partner i A-2, er ansvarlig for overholdelse av Åpenhetsloven i A-2.

A-2 bistår private og offentlige virksomheter med rådgivning og gjennomføring av prosjekter. Vi jobber kun på kundens side og er kundens uavhengige rådgivere.
Vi har innarbeidet overholdelse og oppfølging av Åpenhetsloven i våre administrative retningslinjer og rutiner.

A-2 har gjennomført en kartlegging av våre underleverandører (de som inngår i A-2s leveransekjede) og forretningspartnere (de som leverer varer og tjenester til A-2) og gjort en overordnet aktsomhetsvurdering av risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Slike vurderinger vil være en del av årlige risikovurderinger, samt når vi inngår avtaler med nye underleverandører og forretningspartnere.

Vi har vurdert risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som lav for de aller fleste av våre underleverandører og forretningspartnere. Der vi har vurdert at det er en risiko har vi fulgt opp med tiltak.