Velkommen til vår temaside

Her er en samling av forskjellige temaer og blogginnlegg vi har publisert.

Video: Kunstig intelligens - Er din virksomhet klar for mulighetene?
Digitalisering handler om fundamentale endringer
Hvordan styre en digitaliseringsprosess?
Kvalitetssikring hjelper oss å unngå de hvite elefantene – og hjelper de grå på veien
iStock Melpomenem
Er utredningsinstruksen unødvendig og gammeldags?
Informasjonssikkerhet i en sårbar verden
Endringskonferansen tok pulsen på krise-Norge og illustrerte betydningen av god endringsledelse
shutterstock Willyam Bradberry
Kunstig intelligens – er teknologien klar for din bedrift?
Bedre bruk av helsedata
Digital transformasjon
Trenger din virksomhet å bygge felles kompetanse for å lykkes med digital transformasjon?
Deichman tar et nytt og stort skritt inn i Oslobibliotekenes nye virkelighet
Hvordan sikre at du oppnår de gevinstene som er forespeilet ved å flytte ut i skyen?
Derfor påvirker pandemien endringstakten i samfunnet
Derfor er ansiktsgjenkjenning en trussel for personvernet
Arkitektur
Arkitektur for arkitektene, eller en praktisk reguleringsplan for systemene?
Digital virksomhetsstrategi
Digital virksomhetsstrategi - virksomhetens visjon for digitaliseringsarbeidet
Sikkerhet
Sikkerhet og sårbarhet i en digital verden
PSD2
Digitalisering av helsesektoren
Digitalisering av helse- og omsorgssektoren
Digitalisering endrer etterspørselen etter tjenester og leveranser fra konsulentbransjen
Digitalisering endrer etterspørselen etter tjenester og leveranser fra konsulentbransjen
Endringsledelse
Vil du bli styrt av endringer, eller vil du selv styre endringene?
Porteføljestyring
Porteføljestyring – tidkrevende byråkrati eller nyttig redskap for utvikling av virksomheten?
IT-sourcing
IT-sourcing – alt eller ingenting?
Handel
Fremtidens handelsnæring
Bank
Fremtidens bankvirksomhet
Endringsledelse
Kravene til endringsledelse øker
Digital sendrektighet
Hvordan bli kvitt «digital sendrektighet»?
Kommune
Hvordan ser vår kommune ut i fremtiden?
Facebooklinkedininstagrammail