Velkommen til vår temaside

Her er en samling av forskjellige temaer og blogginnlegg vi har publisert.

Lytt til vår podcast, A-2 innsikt på SpotifyApple Podcast eller der du lytter til podcast.

Lavkodeløsninger betyr ikke at IT-kompetanse er overflødig
Digital kompetanse - en forutsetning for å lykkes med digital transformasjon
Hvordan bygge digital kompetanse som er relevant og skaper engasjement
Helse- og omsorgstjenesten digitaliseres på smidig måte
Kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering
Digitalisering av helsesektoren
Digitalisering av helse- og omsorgssektoren
Kvalitetssikring hjelper oss å unngå de hvite elefantene – og hjelper de grå på veien
Hva er 5G og hvorfor er det relevant for bedrifter og andre virksomheter?
Oppnå bedre tilbud ved anskaffelser gjennom gode forhandlinger
Hva oppnår vi med å jobbe i tverrfaglige team?
Video: Hva kan kunstig intelligens egentlig brukes til?
Video: Kunstig intelligens - Er din virksomhet klar for mulighetene?
Bedre bruk av helsedata
Informasjonssikkerhet i en sårbar verden
Når bør du vurdere Low-Code/No-Code?
Hybride møter gir hodebry, men er kommet for å bli
Hvordan sikre at du oppnår de gevinstene som er forespeilet ved å flytte ut i skyen?
Hvordan styre en digitaliseringsprosess?
Derfor påvirker pandemien endringstakten i samfunnet
Trenger din virksomhet å bygge felles kompetanse for å lykkes med digital transformasjon?
Endringskonferansen tok pulsen på krise-Norge og illustrerte betydningen av god endringsledelse
Porteføljestyring
Porteføljestyring – tidkrevende byråkrati eller nyttig redskap for utvikling av virksomheten?
iStock Melpomenem
Er utredningsinstruksen unødvendig og gammeldags?
shutterstock Willyam Bradberry
Kunstig intelligens – er teknologien klar for din bedrift?
Digital virksomhetsstrategi
Digital virksomhetsstrategi - virksomhetens visjon for digitaliseringsarbeidet
Derfor er ansiktsgjenkjenning en trussel for personvernet
Arkitektur
Arkitektur for arkitektene, eller en praktisk reguleringsplan for systemene?
Endringsledelse
Vil du bli styrt av endringer, eller vil du selv styre endringene?
Deichman tar et nytt og stort skritt inn i Oslobibliotekenes nye virkelighet
Digitalisering endrer etterspørselen etter tjenester og leveranser fra konsulentbransjen
Digitalisering endrer etterspørselen etter tjenester og leveranser fra konsulentbransjen
Bank
Fremtidens bankvirksomhet
IT-sourcing
IT-sourcing – alt eller ingenting?
Sikkerhet
Sikkerhet og sårbarhet i en digital verden
Digitalisering handler om fundamentale endringer
Handel
Fremtidens handelsnæring
PSD2
Digital sendrektighet
Hvordan bli kvitt «digital sendrektighet»?
Kommune
Hvordan ser vår kommune ut i fremtiden?
Endringsledelse
Kravene til endringsledelse øker