Velkommen til vår temaside

Her er en samling av forskjellige temaer og blogginnlegg vi har publisert.

Helse- og omsorgstjenesten digitaliseres på smidig måte
Oppnå bedre tilbud ved anskaffelser gjennom gode forhandlinger
Kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering
Kvalitetssikring hjelper oss å unngå de hvite elefantene – og hjelper de grå på veien
Hva er 5G og hvorfor er det relevant for bedrifter og andre virksomheter?
Hva oppnår vi med å jobbe i tverrfaglige team?
Video: Hva kan kunstig intelligens egentlig brukes til?
Hvordan styre en digitaliseringsprosess?
Video: Kunstig intelligens - Er din virksomhet klar for mulighetene?
Digitalisering av helsesektoren
Digitalisering av helse- og omsorgssektoren
Informasjonssikkerhet i en sårbar verden
Når bør du vurdere Low-Code/No-Code?
Hybride møter gir hodebry, men er kommet for å bli
Hvordan sikre at du oppnår de gevinstene som er forespeilet ved å flytte ut i skyen?
Endringskonferansen tok pulsen på krise-Norge og illustrerte betydningen av god endringsledelse
Derfor påvirker pandemien endringstakten i samfunnet
Bedre bruk av helsedata
Sikkerhet
Sikkerhet og sårbarhet i en digital verden
Trenger din virksomhet å bygge felles kompetanse for å lykkes med digital transformasjon?
iStock Melpomenem
Er utredningsinstruksen unødvendig og gammeldags?
shutterstock Willyam Bradberry
Kunstig intelligens – er teknologien klar for din bedrift?
Digital virksomhetsstrategi
Digital virksomhetsstrategi - virksomhetens visjon for digitaliseringsarbeidet
Derfor er ansiktsgjenkjenning en trussel for personvernet
Arkitektur
Arkitektur for arkitektene, eller en praktisk reguleringsplan for systemene?
Porteføljestyring
Porteføljestyring – tidkrevende byråkrati eller nyttig redskap for utvikling av virksomheten?
Deichman tar et nytt og stort skritt inn i Oslobibliotekenes nye virkelighet
Digitalisering endrer etterspørselen etter tjenester og leveranser fra konsulentbransjen
Digitalisering endrer etterspørselen etter tjenester og leveranser fra konsulentbransjen
Bank
Fremtidens bankvirksomhet
IT-sourcing
IT-sourcing – alt eller ingenting?
Digitalisering handler om fundamentale endringer
Endringsledelse
Kravene til endringsledelse øker
Handel
Fremtidens handelsnæring
PSD2
Digital sendrektighet
Hvordan bli kvitt «digital sendrektighet»?
Endringsledelse
Vil du bli styrt av endringer, eller vil du selv styre endringene?
Kommune
Hvordan ser vår kommune ut i fremtiden?