Velkommen til vår temaside

Her er en samling av forskjellige temaer og blogginnlegg vi har publisert.

Oppnå bedre tilbud ved anskaffelser gjennom gode forhandlinger
Kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering
Hybride møter gir hodebry, men er kommet for å bli
Når bør du vurdere Low-Code/No-Code?
Hva er 5G og hvorfor er det relevant for bedrifter og andre virksomheter?
Hva oppnår vi med å jobbe i tverrfaglige team?
Video: Hva kan kunstig intelligens egentlig brukes til?
Hvordan styre en digitaliseringsprosess?
Video: Kunstig intelligens - Er din virksomhet klar for mulighetene?
Digitalisering av helsesektoren
Digitalisering av helse- og omsorgssektoren
Informasjonssikkerhet i en sårbar verden
Kvalitetssikring hjelper oss å unngå de hvite elefantene – og hjelper de grå på veien
Endringskonferansen tok pulsen på krise-Norge og illustrerte betydningen av god endringsledelse
Hvordan sikre at du oppnår de gevinstene som er forespeilet ved å flytte ut i skyen?
iStock Melpomenem
Er utredningsinstruksen unødvendig og gammeldags?
Derfor påvirker pandemien endringstakten i samfunnet
Bedre bruk av helsedata
Sikkerhet
Sikkerhet og sårbarhet i en digital verden
Digital virksomhetsstrategi
Digital virksomhetsstrategi - virksomhetens visjon for digitaliseringsarbeidet
Derfor er ansiktsgjenkjenning en trussel for personvernet
Arkitektur
Arkitektur for arkitektene, eller en praktisk reguleringsplan for systemene?
Trenger din virksomhet å bygge felles kompetanse for å lykkes med digital transformasjon?
IT-sourcing
IT-sourcing – alt eller ingenting?
shutterstock Willyam Bradberry
Kunstig intelligens – er teknologien klar for din bedrift?
Porteføljestyring
Porteføljestyring – tidkrevende byråkrati eller nyttig redskap for utvikling av virksomheten?
Deichman tar et nytt og stort skritt inn i Oslobibliotekenes nye virkelighet
Digitalisering endrer etterspørselen etter tjenester og leveranser fra konsulentbransjen
Digitalisering endrer etterspørselen etter tjenester og leveranser fra konsulentbransjen
Bank
Fremtidens bankvirksomhet
Handel
Fremtidens handelsnæring
Digitalisering handler om fundamentale endringer
Endringsledelse
Kravene til endringsledelse øker
Kommune
Hvordan ser vår kommune ut i fremtiden?
PSD2
Digital sendrektighet
Hvordan bli kvitt «digital sendrektighet»?
Endringsledelse
Vil du bli styrt av endringer, eller vil du selv styre endringene?